EvenementOrganiseren.nl

Intern evenement: wat zijn het en wat zijn de doelstellingen?

Door D&B Eventmarketing
De tijd dat er via intranet tekst en uitleg gegeven werd over de aangescherpte missie en visie van een bedrijf; of dat we met het hele team gingen bowlen om daarna te roepen dat we het team gebuild hadden, dat ligt allemaal best wel even achter ons. Sinds enkele decennia is het interne event een zeer krachtig onderdeel van de interne communicatiemix. (Foto: D&B Eventmarketing, Kelvion event)

Afdelingen als HR, recruitment en vaak zelfs de CEO hebben het interne evenement omarmd als motor op weg naar loyaliteit, binding, teambuilding, etc etc. Welkom in de wereld van het interne evenement.

Wat zijn interne evenementen?

Interne evenementen zijn evenementen die zich richten op een doelgroep binnen het bedrijf of organisatie. Ze zijn gericht op cultuur- en gedragsverandering, teambuilding, kennisoverdracht, beloning of perceptieverandering ten opzichte van de werkgever en/of het teamgevoel. Denk hierbij aan concrete doelstellingen als een toename in bedrijfstrots, grotere loyaliteit, gestegen kennis van bedrijfsmissie en -visie, etc. Daarmee maken ze onderdeel uit van de (interne) communicatiestrategie.

Een aantal mogelijke 'doelstellingen / aanleidingen' voor interne events:

 • belonen
 • bevestiging of verbetering van het werkklimaat
 • motivatie vergroten
 • contact/(hernieuwde) kennismaking
 • afscheid nemen van collega’s (pensioengerechtigden of n.a.v. reorganisatie)
 • de company pride/ trots versterken
 • loyaliteit
 • teambuilding
 • kennis en vaardigheden vergroten
 • missie en visie beleven en tot je nemen
 • jubileum

De gemene deler in alle doelstellingen van interne events kun je samenvatten in employee engagement. Wat dat is?

Werknemersbetrokkenheid in jouw organisatie. Een op het eerste oog simpele vertaling en definitie, maar wel met verschillende lagen. Het gaat om de mate van betrokkenheid bij het succes van het merk, bedrijf of de organisatie. Die betrokkenheid ontstaat vanuit werknemerstevredenheid.

Dit zijn de 8 stappen om van intern evenement naar employee engagement te komen, samengesteld door de experts van D&B Eventmarketing:

 1. Kritische intake: blijf de vraag waarom stellen
 2. Onderschat het belang van live events niet
 3. Betrek collega’s bij het interne evenement
 4. Integreer het evenement in een groter communicatieplan
 5. Zorg dat jouw evenement ook echt alleen voor jouw organisatie is
 6. Verplaats je in jouw interne doelgroep en subdoelgroepen
 7. Leg de trots van werknemers bloot
 8. Maak de doelstelling van jouw interne event SMART

>> Lees meer over hoe een intern evenement kan leiden tot employee engagement.

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x