EvenementOrganiseren.nl

Budgetlijst

Budgetteren is nauwkeurig en gedetailleerd te werk gaan.


Reset deze budgetlijst, of begin helemaal op nieuw.

Liever op papier, klik dan hier om de budgetlijst uit te printen.

 • Catering

  voor gasten en medewerkenden;

 • Huur permanente/tijdelijke locatie

  ook opbouw/afbouw;

 • Verwarming/koeling

  gas/olie/bij grote hallen/tenten, etc.;

 • Schoonmaak

  voor/tijdens/na afloop.

 • Meubilair

  huur/vervoer/plaatsen/schoonmaken;

 • Garderobe

  uitkoop/betaling van personeelskosten/p.p. prijs/betaling door gasten.

 • Parkeerkosten

  uitkoop/betaling van personeelskosten/per-auto-prijs/betaling door gasten;

 • Vervoer van personen/materialen/bagage

  materiaalkosten/personeelskosten/restauratieve verzorging/vergunningen;

 • Overnachtingskosten

  voor gasten en medewerkenden;

 • Amusement

  afdracht sociale lasten en werkgeverslasten/Buma Stemra/uitkoop;

 • VIP’s

  bewaking/speciaal vervoer/speciale restauratieve voorzieningen/cadeau/bloemen;

 • Sprekers/dagvoorzitter

  vergoeding/reisgeld/cadeau/bloemen;

 • Tolken

  reis- en verblijfskosten/cabines.

 • Bloem/groenversiering

  huur of koop/plaatsen/transport/op podium/op tafels/op buffetten/aanbiedboeketten.

 • Decoraties

  gehuurd of eenmalig speciaal vervaardigd.

 • Bewegwijzering

  zowel binnen als buiten.

 • Technische voorzieningen

  extra telefoon-, data- en faxlijnen/gewone- en krachtstroom/gas/water;

 • Speciale attributen

  sportmaterialen, marktkramen, etc..

 • Special effects

  laser/vuurwerk/rook/sneeuw, etc. inclusief bediening;

 • AV-middelen

  huur/vervoer/opbouw/assistentie/afbouw.

 • Foto/videoproducties

  materialen/nabestellingen/reiskosten/restauratieve voorziening/personeelskosten/scenariovervaardiging/acteurs/stemmen;

 • Professionele presentator/-trice

  gage/voorbespreking/repetitie/reiskosten/kledingkosten;

 • Hostesses

  gage/voorbespreking/training/reiskosten/kledingkosten/restauratieve voorzieningen;

 • Beveiliging

  materialen/personeelskosten/restauratieve voorzieningen.

 • Medische voorzieningen

  EHBO/ambulance/arts;

 • Website

  bouw/hosting/ontwerp/tekst/betalingsmodule;

 • Drukwerk/porti

  pre-press/press/handling;

 • Secretariële kosten

  kopiëren, etc..

 • Attenties

  ontwerp/inkoop/verpakking/verzending/uitreiking;

 • Promotiekosten

  media-activiteiten, etc.;

 • Verzekeringen

  materialen/personen/assurantiebelasting.

 • Vergunningen en fooien

  facultatief;

 • Organisatiekosten extern/intern

  extern: open of gesloten calculatie/intern: urenverantwoording;

 • Fiscus

  loonheffingen/winstbelastingen/omzetbelasting;

 • Post ‘onvoorzien’

  meestal 10% van het totaalbudget;

 • Totaal

Om gebruik te kunnen maken van de budgetlijst vragen wij u in te loggen. Dit zodat u de ingevoerde gegevens op een later moment kunt bewerken en uw werk kunt delen met collega's.

 

Met vriendelijke groet,

Team EvenementOrganiseren.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x