EvenementOrganiseren.nl

Draaiboek

Maak snel je eigen draaiboek


Na het doorlopen van de checklist voor het organiseren van een evenement, de budgettool om uw eventbudget niet te overschrijden, is de Draaiboek-tool van EvenementOrganiseren.nl een ideaal hulpmiddel om tot een goed draaiboek voor uw event te komen.

Het draaiboek bestaat uit de volgende onderdelen:

Omschrijving: hier geeft u een heldere omschrijving van de activiteiten die tijdens het evenement plaats gaan vinden. Een kort overzicht met alle activiteiten van het evenement.

Tijden: In dit onderdeel staat de planning van de verschillende onderdelen van het evenement. Het is een overzicht van de tijden en activiteiten op die tijdstippen van het evenement.

Locatie: In dit onderdeel staat de locatie van de verschillende activiteiten. Afhankelijk van het evenement en de locatie daarvan, kunt u in dit onderdeel een plattegrond toevoegen. Wanneer er reeds een programmaboekje met plattegrond is, kunt u ook daar naar refereren.

Contactinformatie: in dit onderdeel staat de contactinformatie (telefoonnummers, e-mailadressen, enz)

Voorbeeld:

Download hier een voorbeeld Draaiboek in Word.

 

 

 

 

Om gebruik te kunnen maken van het draaiboek vragen wij u in te loggen. Dit zodat u de ingevoerde gegevens op een later moment kunt bewerken en uw werk kunt delen met collega's.

 

Met vriendelijke groet,

Team EvenementOrganiseren.nl