EvenementOrganiseren.nl

Workshops

Een workshop (Engels voor "werkplaats") is een educatie activiteit waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt. De workshop kan zich over een of meer dagen uitstrekken of ingepast worden als breakouts van een groter evenement.


Leveranciers bij Workshops