EvenementOrganiseren.nl

Aandeelhoudersvergadering organiseren: de checklist

Moet jij een aandeelhoudersvergadering organiseren? Dan heb je wel een checklist nodig, want een aandeelhoudersvergadering kent diverse verplichtingen. Daarom in deel I van Aandeelhoudersvergadering organiseren de checklist. Waar moet je aan denken? Wat moet er sowieso in het aandeelhoudersevenement zitten?

Ben je bezig met het organiseren van de aandeelhoudersvergadering van jou bedrijf, dan is onderstaande checklist de basis. In deel II gaan we kijken hoe je van een normaal vrij standaard event, een heuse belevenis maakt, zonder onderstaande los te laten.

Checklist Aandeehloudersvergadering, de samenvatting:

  1. Een Algemene Vergadering Aandeelhouders organiseer je minimaal één keer per jaar
  2. De AVA moet plaatsvinden binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar
  3. De oproepbrief moet 8 dagen voor de dag van de AVA verstuurd worden
  4. Dit mag ook per mail, maar dan moet dat een akkoord hebben van de aandeelhouders
  5. Tot 1 februari 2023 mag de AVA ook online plaatsvinden
  6. Notuelen van de Aandeelhoudersvergadering zijn wettelijk niet verplicht, een besluitelijst wel

 

Wat is een aandeelhoudersvergadering?

Voor onder meer beursgenoteerde bedrijven, maar ook andere vennootschappen (zowel van een naamloze als een besloten vennootschap), is het minimaal éénmaal per jaar ograniseren van een zogeheten Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) wettelijk verplicht. Tijdens 'de vergadering' moet de jaarrekening worden vastgesteld en legt de directie/bestuur verantwoording en rekenschap af aan de aandeelhouders. In deze vergadering doet de directie verslag van de gang van zaken en doet een voorstel over de bestemming van een eventuele winst. In deze algemene vergadering van aandeelhouders worden ook de directieleden benoemd dan wel ontslagen.

Wanneer moet een aandeelhoudersvergadering georganiseerd worden?

Zoals beschreven: minimaal één keer per jaar moet een AVA belegd worden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 

Wanneer moeten aandeelhouders een uitnodiging, of ook wel de zogeheten oproeping, in huis hebben?

Het is wettelijk vastgelegd dat aandeelhouders niet alleen per brief worden opgroepen, maar dat deze oproep, inclusief agenda, in beginsel 8 dagen voor de dag van de AVA moet worden verzonden. Wordt de oproepingsbrief te laat verzonden, dan kan dit rechtsgeldigde gevolgen hebben voor de besluiten op de AVA. Rechtsgeldige besluiten kunnen dan alleen worden genomen als alle stemgerechtigden zijn vertegenwoordigd op de aandeelhoudersvergadering.

  • Oproeping is ook mogelijk langs elektronische weg indien de aandeelhouders daarmee instemmen (Wijze van Oproeping, artikel 2:223 lid 3 BW).

     
Algemene Vergadering Aandeelhouders mag nog tot 1 februari 2023 digitaal
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verlengd tot 1 februari 2023. Daarmee blijven verplichte jaarvergaderingen voorlopig ook via livestream, video of audio rechtsgeldig. Door het vervallen van de coronamaatregelen vinden algemene ledenvergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen van rechtspersonen zoals nv’s, bv’s, coöperaties en verenigingen vaak weer fysiek plaats. Een online vergadering blijft voorlopig een alternatief. Het ministerie zal beëindiging van de spoedwet twee maanden van tevoren aankondigen. (Bron: KvK)

Daarbij geldt dan wel:
Aandeelhoudersmoeten de AVA kunnen volgen via audio en/of video livestream
Aandeelhouders moeten de mogelijkheid krijgen om uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen over de agendapunten. Als echter minder dan vijf dagen voor de datum van een al aangekondigde niet-virtuele vergadering wordt besloten om deze toch virtueel te houden, dan kunnen aandeelhouders tot 36 uur voor de vergadering vragen indienen
Antwoorden worden live tijdens de AVA of daarvoor beantwoord en voor alle aandeelhouders beschikbaar gesteld

Behoeft een aandeelhoudersvergadering notulen of een besluitenlijst?

Op grond van de wet is het niet noodzakelijk om notulen op te maken van de aandeelhoudersvergadering. Het is gezien de vervaltermijn voor vernietiging van besluiten echter wel belangrijk dat notulen worden opgesteld van iedere aandeelhoudersvergadering. Het bestuur van een besloten vennootschap is slechts verplicht om een besluitenlijst bij te houden. Deze besluitenlijst moet voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd op het kantoor van de vennootschap. Het niet bijhouden van de besluitenlijst levert een economisch delict op. (bron: Dirkzwager.nl)

Lees meer:

>> Binnenkort: Hoe je van jouw aandeelhoudersvergadering een evenement maakt

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x