EvenementOrganiseren.nl

Vormen van interactie op een rij

Over interactie is al veel gezegd en geschreven. Toch blijft het vaak een uitdaging om voor elk type evenement een passende vorm te vinden. Om die reden zetten wij aanbod op een rij. Want alleen zenden, van een spreker richting een publiek, is voor sommige evenementen geschikt maar tegenwoordig moet elk evenement een vorm van interactie faciliteren om écht van meerwaarde te zijn. Het belangrijkste doel is om het geluid van de bezoekers te krijgen. De kennis zit namelijk in de zaal.

Foto: Jordi Wallenburg, The Next Event 2019

Werkvormen voor interactie
Door middel van diverse werkvormen kun je jouw deelnemers activeren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vormen:

‘Over de lijn’
Maak denkbeeldig een lijn midden in de zaal. Op ja/nee vragen kunnen de deelnemers aan de ‘ja’ of aan de ‘nee’ kant gaan staan. Dit kan ook met percentages gedaan worden. Maak een denkbeeldige lijn in de zaal waarbij de ene kant staat voor 0% en de andere kant voor 100%.

Andere voorbeelden van dit type interactie zijn:
- Tafellakensessies: verschillende gespreksonderwerpen worden in kleine groepen behandeld en de brainstorm wordt op een tafellaken geschreven.
- Pitch competitie: teams werken aan vraagstuk waarna zij hun oplossing/idee aan de groep pitchen.
- Superbrainstorm: vooraf bepaalde vragen worden 1 op 1 door de deelnemers besproken. De meest opmerkelijke ideeën worden tussendoor met de hele groep gedeeld.
-Pick a brain: elkaar inspireren door een expert centraal te  stellen uit het publiek die antwoorden van de ‘onwetenden’ uit de groep kan beantwoorden.

Hier lees je meer over deze verschillende werkvormen:  
Interactie en werkvormen voor jouw evenement
 

Maak het publiek eigenaar
Met een presentatie wil je je publiek tot iets aanzetten. Bijvoorbeeld informeren, of misschien zelfs inspireren. Door een publiek enkel te laten luisteren, bestaat er grote kans dat je hierin veel laat liggen. Wat kun je aan het einde van een presentatie nu doen, om informatie persoonlijker te maken en dichterbij te laten komen? Dit kan bijvoorbeeld door de volgende opties:

Opdracht uitwerken: Geef het publiek een korte opdracht om deze vervolgens in tweetallen of in kleine groepjes uit te werken.
Debat met de zaal: een debat is de ultieme vorm van interactie. Het publiek krijgt letterlijk een stem.
Q&A: Vraag en antwoord. Voor de hand liggend maar maak er ruimte voor vrij in het programma.
Lees meer over deze werkvormen: 
Waardevolle interactie: 5 tips voor vorm én inhoud
 

Benieuwd hoe je ook introverte bezoekers aan kan zetten tot interactie? 

Benieuwd naar welke tools en hulpmiddelen ingezet kunnen worden om interactie te stimuleren? 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x