EvenementOrganiseren.nl

Online events kunnen doorgaan

Het evenementverbod zorgt voor de annulering van alle fysieke evenementen, maar online kunnen de opnames voor online events doorgaan, zij het zonder publiek. De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) geeft gedetailleerd uitleg over de voorwaarden en adviezen die gevolgd dienen te worden bij de opnames van online events.

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie zet op hun website, zoals wel vaker in deze pandemie de gevolgen, voorwaarden en adviezen op een rij. Zo maakt de NAPA een lijstje met gevolgen voor de audiovisuele sector:

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten
 • Ook gedurende de lockdown kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet.
 • Het is met ingang van 19 december 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties

>> COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector versie 7.0 

Voorwaarden

 • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Het protocol hanteert de 1,5 meter afstand tot anderen als uitgangspunt. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, schrijft het protocol voor welke aanvullende voorzorgsmaatregelen men moet treffen.
 • Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de algemene regels voor groepen.
 • (Uitvoerend) producenten moeten EXTRA kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Opnamelocatie

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties
   
 • Opnamestudio's, theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en dergelijke zijn voorlopig gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities, het maken van opnamen in de studio of op locatie voor professionele audiovisuele producties, het streamen van voorstellingen en uitvoeringen zonder publiek kunnen dus doorgang vinden
   
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties
   

>> Adviezen, aanvullende regels en bijvoorbeeld tips voor ventilatie vind je op de website van NAPA

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x