EvenementOrganiseren.nl

Is het garantiefonds er ook voor zakelijke evenementen?

Om maar meteen met de antwoorddeur in huis te vallen: JA. Maar wel met wat haken en ogen, bijvoorbeeld de voorwaarde: publiek toegankelijk (in tegenstelling tot besloten) evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden. Denk hierbij in de zakelijke eventmarkt bijvoorbeeld aan beurzen en congressen. Onze collega's van EventBranche.nl kwamen er echter achter dat van alle aanvragen binnen de Garantieregeling Evenementen 'slechts' 2,5 procent afkomstig is van zakelijke evenementen. Toch zou het kunnen dat ook jouw zakelijke event onder de garantieregeling valt.

Half juli werd bekend gemaakt dat er nog eens 135 miljoen extra in de subsidiepot voor deze Garantieregeling Evenement is gestopt en de maximale dekking van 80 naar 100 procent is opgeschoven en ook niet onbelangrijk de voorwaarden van twee eerdere verzekerde edities van het event, terug is naar 1 verzekerde editie. Om voor de garantie in aanmerking te komen, moet jouw event aan het volgende voldoen:

Uitgangspunt Garantieregeling Evenementen:
Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Mogelijk kent u deze regeling ook onder de officiële naam Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19. Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 1 voorafgaande editie van organiseerde. Daarnaast had u voor de voorgaande geplande of gehouden editie een annuleringsverzekering waarbij pandemiedekking niet uitgesloten was.

Wat wordt vergoed?

Heeft u een evenement georganiseerd dat door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege coronamaatregelen? U ontvangt in dat geval het grootste deel (maximaal 100 procent, dit was 80 procent) van de gemaakte kosten terug als gift.

Het gaat vooral om betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Er is een budget van € 450 miljoen beschikbaar

Is er ten tijde van uw evenement géén evenementenverbod? Dan vervalt uw recht op subsidie vanuit deze regeling. U hoeft hiervoor niets te regelen. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen weer terug in de pot. RVO zorgt ervoor dat andere evenementenorganisatoren die in de wachtrij staan, geholpen worden. RVO werkt met 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De datum van indiening is daarbij leidend, niet het tijdstip. 

Voor de toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op de datum waarop de aanvraag compleet is. Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, is het belangrijk de aanvraag zo snel mogelijk aan te vullen. Andere aanvragen die intussen compleet zijn ingediend of volledig gemaakt, gaan voor.

Op het moment dat het beschikbare budget wordt overschreden en er meerdere aanvragen met dezelfde datum compleet zijn, dan volgt een loting voor de volgorde van toekenning van deze aanvragen.

Voorwaarden:

 • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Het is toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021. 
 • Er hebben ten minste 2 eerdere edities van het evenement plaatsgevonden. UPDATE: 1 editie.
 • Voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland te houden editie van dat evenement is een annuleringsverzekering met pandemiedekking afgesloten.
 • Het evenement moet plaatsvinden in (Caribisch) Nederland.
 • Als organisator houdt u zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling. 
 • Het gaat om een publiek toegankelijk (in tegenstelling tot besloten) evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden.
 • Als organisator bent u verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement én draagt u het financiële risico.

Uitbreiding garantieregeling

Het kabinet verruimt de garantieregeling evenementen op enkele punten. Deze verruimingen zijn gericht op evenementen die door het op 9 juli aangekondigde verbod niet door kunnen gaan. Het gaat om de volgende uitbreidingen:

 • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten (was 80%). Ook voor evenementen die na 13 augustus gepland zijn, is de onzekerheid opnieuw toegenomen. Vanwege het streven om uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement duidelijkheid te bieden aan organisatoren en hen te stimuleren de voorbereidingen voort te zetten, geldt deze verruiming tot en met de eerste 3 weken na 13 augustus.
   
 • De termijn waarbinnen organisatoren zich kunnen aanmelden bij RVO wordt verlengd. Organisatoren kunnen een aanvraag indienen tot 3 weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantieregeling, óf indien dat later is, tot 3 weken voor de geplande evenementdatum. Organisatoren die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat hierdoor alsnog doen. Ook wordt het minimaal aantal eerdere edities om aanspraak te maken op de garantieregeling teruggebracht van 2 naar 1.
   
 • De kosten voor artiesten van buiten de EU vallen met de uitbreiding ook onder de garantieregeling voor de gehele periode van de garantieregeling (1 juli t/m 31 december). Eerder waren deze kosten uitgesloten. Vanwege de toegenomen onzekerheid moeten artiesten ruim van tevoren worden vastgelegd en aanbetaald. Door deze kosten onder de regeling te laten vallen, ontstaat voor organisatoren van evenementen na 13 augustus zekerheid dat de aanbetalingen die zij nu voor deze artiesten doen, onder de garantieregeling vallen.
   

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

Organisatoren van evenementen die de komende periode niet door kunnen gaan, hebben veelal kosten gemaakt in de voorbereiding van het evenement. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbetalingen aan artiesten, kosten van het opbouwen van het evenemententerrein, en kosten van beveiliging. Deze kosten komen niet altijd in aanmerking voor vergoeding onder de garantieregeling. Daarom heeft het kabinet besloten om voor de evenementen die buiten de doelgroep vallen de komende weken een gerichte aanpak uit te gaan werken. Het kabinet onderzoekt welke rol gemeenten kunnen spelen bij de beoordeling en uitvoering van deze aanpak.

>> Aanvraag Garantieregeling Evenementen

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x