EvenementOrganiseren.nl

Zo vindt u het perfecte evenementenbureau

Het is veel meer dan een trend: de opdrachtgever van een zakelijk evenement die de organisatie, het concept en dus het bereiken van een doelstelling volledig voor eigen rekening neemt. Toch is de meerwaarde van een goed evenementenbureau ook evident. Zowel organisatorisch, conceptmatig, creatief, als spil in het proces of als handjes. Maar wat moet u nou wel of niet doen in uw keuze van het bureau?
 • DON’T - Internet is niet heilig
  - De mooiste site is niet het beste bureau
  - Ga voor 1-op-1 contact
  - Check referenties
   
 • DON’T – Een pitch is geen markt 
  - Niet te veel eventbureaus in 1 pitch
  - Maak een voorselectie op basis van uw doelstelling
  - Sommige bureaus vragen een pitchfee, vraag hier altijd naar
   
 • DO – Branchevereniging als keurmerk
  - Er is geen echt keurmerk, maar leden van IDEA, CLC VECTA en VeBON ondergaan wel een toetsing
  - Een branchevereniging is niet heilig, dus kiest u voor een bureau dat geen lid is van één van de verenigingen, dan wil dat niet zeggen dat u een verkeerd bureau inhuurt, check zelf zo ver als u kan, want ook onder de niet-leden kunnen kwalitatief sterke bureaus zitten. 
   
 • DO – Transparantie
  - Wees niet krampachtig in het geven van informatie. Een goed eventbureau functioneert beter en effectiever als u open en transparant bent in doelstelling, doelgroep, etc.
  - Vraag zelf ook om een open en transparante kostenraming. 

 

TREND: Profiteer van de segmentatie

Tot voor kort riep bijna ieder bureau dat ze nooit NEE verkochten en eigenlijk alles konden organiseren. In die periode was het helemaal een struggle om het juiste bureau te vinden. De ontwikkeling in de eventbranche van de laatste paar jaren is er eentje van duidelijke segmentatie. Bureaus geven vaak op hun site al aan waar hun expertise en kracht ligt. Van die trend kunt u optimaal profiteren wanneer uw doelstelling duidelijk is, uw doelgroep en dus ook het waarom van het inzetten van een bureau. Hetzelfde geldt overigens voor de vele freelance eventprofessionals en voor bureaus die fusies of samenwerkingen zijn aangegaan met specifieke partnerbureaus (van reclame tot social media en van gamebureaus tot videoproductiebedrijven). Juist door die samanwerking bekend een bureau kleur.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x