EvenementOrganiseren.nl

Testen voor Toegang voor jouw evenement? Hoe werkt dat?

In ieder geval tot 1 september zorgen de COVID-19 maatregelen er voor dat er alleen evenementen georganiseerd kunnen worden met diverse voorwaarden. Daarbij verandert bijvoorbeeld de maximale capaciteit en het wel dan niet loslaten van de 1,5 meter bij het wel of niet werken met coronatoegangsbewijzen voor bezoekers. Hier een overzicht: Testen voor Toegang, wat moet ik doen en wat mag er wel of niet?

Eerst maar even een korte samenvatting van wat wel en niet mag als het gaat om het organiseren van evenementen tot 1 september, met het onderscheid tussen binnen en buiten en het onderscheid tussen wel of geen coronatoegangsbewijs:

Capaciteit buiten MET coronatoegangsbewijs*:
(* volledig gevaccineerd (twee weken na laatste vaccinatie), bewijs van herstel of negatief testbewijs via testen voor toegang binnen 24 uur voor eventbezoek)

 • Maximaal 750 bezoekers zonder vaste zitplaats, geen 1,5 meter afstand
  LET OP: dit is de enige variant waar zonder vaste zitplaats een evenement georganiseerd mag worden
   
 • Maximaal 750 bezoeker met vaste zitplaats, geen 1,5 meter afstand
 • Bij grote buitenlocaties mag tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden met vaste zitplaats, ook als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn

Capaciteit buiten ZONDER coronatoegangsbewijs:

 • Wanneer een buiten evenement geen coronatoegangsbewijs gebruikt, kan 100% van de anderhalve meter capaciteit gebruikt worden met vaste zitplaats op anderhalve meter

 

Capaciteit indoor / evenementenlocatie MET coronatoegangsbewijs *:
(* volledig gevaccineerd (twee weken na laatste vaccinatie), bewijs van herstel of negatief testbewijs via testen voor toegang binnen 24 uur voor eventbezoek)

 • Binnen geldt dat met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere locatie-capaciteit gebruikt kan worden met vaste zitplaats. Er hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Capaciteit indoor / evenementenlocatie ZONDER coronatoegangsbewijs:

 • Wanneer een indoor evenement geen coronatoegangsbewijs gebruikt kan 100% van de anderhalve meter capaciteit gebruikt worden met vaste zitplaats op anderhalve meter

 

Het mag dus duidelijk zijn dat er met een coronatoegangsbewijs veel meer mogelijk is en de 1,5 meter afstand los gelaten mag worden. Maar hoe ga ik te werk met het aanbieden en uitvoeren van de Testen voor Toegang voor jouw zakelijke evenement:

Testen voor toegang, vaccinatiebewijs en herstelbewijs

Er zijn 3 mogelijkheden die getoond kunnen worden als coronatoegangsbewijs:

 • testen voor toegang;
 • gebruik vaccinatiebewijs als coronatoegangsbewijs (deze is pas actief twee weken na de laatste vaccinatie*)
 • Vanaf 1 juli kan ook een herstelbewijs ** worden gebruikt als coronatoegangsbewijs 

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen in de (update van de) CoronaCheck app. Dit bewijs kan voor binnenkomst gescand worden met de CoronaCheck Scanner.

Wanneer gebruik maken van coronatoegangsbewijzen

De inzet van coronatoegangsbewijzen is optioneel en niet verplicht. Als u coronatoegangsbewijzen inzet, is er meer mogelijk dan wanneer u dat niet doet.

Wilt u als organisator of ondernemer coronatoegangsbewijzen inzetten? Hieronder leest u welke stappen u daarvoor kunt nemen.


Toolkit voor organisatoren van evenementen
Special voor organisatoren van evenementen die willen gaan werken met coronatoegangsbewijzen via Testen voor Toegang heeft Rijksoverheid.nl een communicatie toolkit samengesteld. In de toolkit visuals en uitleg over het Testen voor Toegang Traject voor onder meer bezoekers, maar ook jouw medewerkers. De toolkit is via WeTransfer eenvoudig te downloaden.

>> Download de toolkit communicatie Testen voor Toegang op jouw evenement
 

Werken met Testen voor Toegang voor evenementen

Groot evenement aanmelden voor inzet coronatoegangsbewijzen

U moet uw evenement aanmelden als:

 • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
 • uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

De evenementen moeten:

 • een zitplaats hebben voor alle bezoekers;
 • openbaar toegankelijk zijn voor publiek, het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop;
 • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie, u bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app;
 • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben;
 • maximaal tweederde van de capaciteit benutten. 

Planning beschikbare testcapaciteit

De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt bij de planning van de beschikbare testcapaciteit. Er wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden met uw evenement. U krijgt als organisator bericht als:

 • uit de capaciteitsberekening  blijkt dat de vraag naar toegangstesten groter is dan het aanbod en
 • blijkt dat dit direct voorafgaand aan uw evenement en in de betreffende regio is.

Dit kan betekenen dat een deel van de bezoekers van uw evenement verder moet reizen voor het afnemen van een toegangstest. Mogelijk heeft dit een lagere opkomst bij uw evenement als gevolg. Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.

 • Overige (kleinere) evenementen en doorlopende activiteiten die in aanmerking komen voor testen voor toegang, hoeven zich niet apart aan te melden.

Coronatoegangsbewijs voor bezoekers, zelftest voor medewerkers

 • Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs tonen voor toegang.
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers regelmatig een zelftest afnemen. Bij voorkeur direct voorafgaand aan de activiteit van Testen voor Toegang. En in ieder geval niet langer dan 24 uur daaraan voorafgaand.

Informeer uw bezoekers over coronatoegangsbewijs

Voor een bezoek aan uw organisatie is een coronatoegangsbewijs nodig.

 • Vermeld dit duidelijk op uw website en/of via uw klantenservice.
 • Informeer uw bezoekers hoe zij aan een coronatoegangsbewijs kunnen komen.
 • Communiceer duidelijk bij de ingang van uw pand of evenement of u coronatoegangsbewijzen vraagt voor toegang.

Ook kunt u de bezoekers verwijzen naar Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck.

Informeer uw medewerkers over coronatoegangsbewijs

Voor uw medewerkers vindt u in de communicatietoolkit de factsheet ‘Informatie voor medewerkers’. Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe zij bezoekers kunnen controleren bij de entree. Hier is ook informatie over bijvoorbeeld de Corona Check-scanner te vinden.

 

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x