EvenementOrganiseren.nl

Evenement Organiseren en BTW: belastingtarief bij personenvervoer

Het organiseren van een evenement brengt ook een geheel eigen boekhouding met zich mee. Eerder keken we al naar de btw-tarieven rondom partycatering, maar ook bij evenementenvervoer is het goed te weten welke tarieven gehanteerd worden.

Personenvervoer rondom evenementen:

 

De volgende vormen van personenvervoer vallen onder het 6%-tarief:

 • vervoer per schip: worden tijdens uw evenement schepen of boten ingezet om uw gasten te vervoeren dan geldt het 6 procenttarief
 • openbaar vervoer: gaan uw gasten mee met openbaar vervoer, dan kunt u ook hier zes procent aanhouden
 • besloten busvervoer
  Het verhuren van de bussen zelf valt onder het 21%-tarief

 

Besloten busvervoer
In artikel 1 van de wet Personenvervoer wordt besloten busvervoer gedefinieerd als personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer. Het openbaar vervoer wordt op zijn beurt gedefinieerd als voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

 

 • taxivervoer per auto, motortaxi, tuktuk of fietstaxi: je ziet steeds meer alternatieve vormen van vervoer rondom evenementen, weet dat in de regel het 6% tarief zal gelden
 • vervoer met auto’s voor trouwerijen, begrafenissen en crematies

Let op: Diensten waarbij een klant wordt opgehaald door een ondernemer die met een tweede chauffeur zowel de klant als zijn auto naar een bestemming rijdt, vallen onder het 21%-tarief.

 • ballonvaart
 • personenvervoer met rijtuigen
 • vistrips

De uitzonderingen:

 • Binnenlands luchtvervoer valt onder het 21%-tarief
 • U kunt het 0%-tarief toepassen bij het vervoer van personen met zeeschepen en luchtvaartuigen als de plaats van bestemming of de plaats van vertrek buiten Nederland ligt.
 • U kunt het 0%-tarief ook toepassen als u bemiddelt bij de genoemde diensten. Het maakt niet uit of u bij het bemiddelen optreedt op eigen naam of handelt op naam en voor rekening van een ander.

>> Lees ook: 6 of 21 procent BTW over de partycatering