EvenementOrganiseren.nl

Een intern evenement, dan hoef ik toch geen reserving of registratie te doen?

In deze corona-tijd is de wereld van het organiseren van evenementen een lastig 'spel' geworden tussen beleving en impact creëren enerzijds en regelgeving en maatregelen anderzijds. Daarbij moet je als organisator en opdrachtgever van evenementen wel goed op de hoogte zijn van wat wel en niet mag en kan. Dus bij een intern evenement, wel degelijk een goede registratie kunnen overleggen.

Het was letterlijk een vraag van een opdrachtgever: 'Ik organiseer zonder reservering een intern evenement mag ik dan 100+ bezoekers?'

Het antwoord:

In de verruiming per 10 augustus zijn hele duidelijke voorwaarden gesteld aan het mogen hosten van meer dan 100 gasten bij indoor bezoekers. Voor 100+ evenementen geldt, naast de 1,5 meter regel:

  • Reservering verplicht
  • Gezondheids-check verplicht
  • Vaste zitplek verplicht

Dit laatste punt is bedoeld om bij een eventuele besmetting direct in contact te kunnen komen met de aanwezigen. Daarbij moet je als organisator of opdrachtgever geen onderscheid maken tussen interne of externe evenementen. De reservering/registratie is bedoeld voor een sluitende aanwezigheidslijst. Dus terugkomend op de vraag: Nee, zonder goede reserverings- en registratielijst mag je indoor niet meer dan 100 personen huisvesten.

  • Extra:

Er is een uitzondering voor zowel outdoor evenementen als indoor evenement met doorstroom:

  • Outdoor mag je zonder reservering, gezondheids-check en vaste zitplaats alsnog 250 personen op je evenement hebben. LET OP: natuurlijk binnen de 1,5 meter richtlijn
     
  • Is er bij het indoor evenement sprake van 'doorstroming met beperkt onderling contact' (denk bijvoorbeeld aan een beurs), dan is het aantal bezoekers, mits 1,5 meter afstand, onbeperkt

Hieronder de samenvatting van Rijksoverheid.nl:

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x