EvenementOrganiseren.nl

De reis naar duurzame evenementen samen met Obsession

Door Obsession
Duurzaamheid mag tegenwoordig geen keuze meer zijn. Het is dé voorwaarde van toekomstbestendig ondernemerschap. Bij Obsession vinden ze het belangrijk dat ze een bijdrage leveren aan de toekomst en geloven dat dit hét moment is om het verschil te maken. (Foto: Lonneke Noordeloos)

Ze zetten zich in voor de verduurzaming en veerkrachtigheid van de evenementensector, gedreven door ambitieuze doelstellingen en een heldere visie en missie.
 

Niet alleen duurzaam denken, maar vooral ook duurzaam doen

In de reis naar duurzame evenementen heeft Obsession besloten om zich hard te maken voor de toekomst van de evenementenbranche en daarmee de toekomst van de maatschappij. Intern willen zij 100% klimaatneutraal opereren in 2025 én dat geldt in 2030 ook voor al hun evenementen. Dit kunnen zij onmogelijk alleen. De komende jaren trekken ze samen met hun Partners for Live op om te werken aan een duurzamere toekomst voor mens, merk en organisatie. Op weg naar het duurzaamste evenementenbureau van Nederland.

Waarom vindt Obsession dit zo belangrijk?
Als evenementenbureau creëren zij op grote schaal projecten voor de meest uiteenlopende organisaties. Ze brengen kleine en grote groepen bij elkaar om een bepaalde boodschap over te brengen. Als strategische eventpartner kijken ze verder dan alleen dat ene moment. Wat doet het met de omgeving? Betrekken ze écht iedereen? Als evenementenbureau zijn zij de schakel tussen hun partners en leveranciers, hierbij voelen zij zich verantwoordelijk om deze veranderingen door te kunnen voeren. Iedere dag is Obsession bezig om te kijken hoe ze het beter kunnen doen. Samen met hun leveranciers nemen zij de ketenverantwoordelijkheid op hen, zodat er op een zo’n duurzaam mogelijke manier evenement gerealiseerd kunnen worden.

Obsession’s duurzame tijdlijn
In 2020 zijn ze gestart met hun reis naar een duurzamere toekomst. Samen met het Kilmaatplein werkten ze aan hun duurzame doelen en ontwikkelden ze een duurzaamheidskompas. Het kompas is opgesteld op basis van de vier SDG’s waar het bureau zich aan toewijdt, en vormen de basis van het manifest. De doelstellingen binnen de SDG’s vormen het kompas met zowel interne als externe doelstellingen die veel houvast en structuur bieden. Dit maakt het verduurzamen van hun bedrijfsvoering haalbaar.

Methodiek – de duurzaamheidschecklist

Omdat Obsession het belangrijk vindt bewustwording te creëren, ontwikkelden ze een duurzaamheidschecklist. Deze checklist geeft een overzicht van onder andere de uitstoot van CO2, maar ook van de sociaal-maatschappelijke bijdrage die wordt geleverd op of rondom het evenement. Met als doel:

  • Het inzichtelijk maken van verschillende duurzame opties
  • Het gesprek aan gaan met opdrachtgevers en leveranciers om duurzame keuzes te stimuleren
  • Het meten en beoordelen van de gemaakte duurzame keuzes. Dit dient als 0 meting met advies om de organisatie van een evenement nog duurzamer te maken in de toekomst Obsession heeft een CO2-footprintcalculator ontwikkeld om inzicht te bieden in de milieu-impact van evenementen. Deze kan je op hun website testen! Het bureau streeft naar volledige CO2-neutraliteit en werkt samen met bebossingsprojecten om de resterende uitstoot te compenseren. Trots delen ze dat ze intern al in 2023 volledig CO2-neutraal opereren.

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x