EvenementOrganiseren.nl

Congres of kennis event: dit zijn de beste events van Nederland

De Gouden Giraffe Event Awards kent zes categorieën. Eén daarvan is in de loop van de tijd van naam veranderd. De categorie Congressen hebben we namelijk omgedoopt in Congressen en Kennis Events: Evenementen waarbij kennisoverdracht centraal staat en het effect/impact dan ook zit in het aantoonbaar vergroten van kennis. Hier de twee beste Kennis Events van 2019 en 2020: eentje voornamelijk digitaal de ander fysiek live.

Waar we eerst al keken naar de verschillende soorten kennis events en doelstellingen van congressen en kennis events en hoe het congres en kennis event zichzelf ontwikkelt, nu ook aandacht voor geslaagde voorbeelden. Beide winnaars van de Gouden Giraffe Event Awards:

Winnaar Gouden Giraffe Event Awards Congressen en Kennis Events (fysieke events)

EUROPEAN MEETINGS & EVENTS CONFERENCE 2019 (EMEC2019)

 

Opdrachtgever: Meeting Professionals International (MPI)
Categorie: Congressen & Kennis events
Fysiek of online event: Fysiek
Jaar: 2019


Korte omschrijving:
EMEC (European Meetings & Events Conference) is het flagship event van MPI in Europa. Tijdens het 4-daagse congres met als thema "Changing the Game" werden meeting- & event professionals uit binnen- en buitenland geïnspireerd om hun vak op een andere manier te bekijken. Change the way you Meet, Change the way you Experience, Change the way you Learn.
 

Hoofddoelstelling:
Changing the Game
- Change the way you MEET
- Change the way you EXPERIENCE
- Change the way you LEARN

 

4 hoofdonderwerpen:
- Risk Management
- Design Thinking
- Leadership
- Meeting Perspectives

MPI wil als vakvereniging een proeftuin zijn waar men zelf kan ervaren hoe bepaalde vernieuwende concepten in de praktijk werken. Door de empirisch ervaring kan men gedegen advies uitbrengen aan (interne) opdrachtgevers. Verder testen we vernieuwende werkvormen, voegen ervaring toe door het verrassingselement. Inspiratie opdoen buiten onze eigen branche en uiteraard kennis opdoen om een betere professional te worden. Daarnaast hebben we vooraf de belofte gedaan dat iedereen minimaal 5 mensen zou ontmoeten die de telefoon opneemt als ze bellen. De echte ontmoeting die verder gaat dan alleen visitekaartjes uitwisselen stond centraal.

Effect & Impact:

Direct na het event is er een survey uitgegaan waarin EMEC19 beoordeeld is met een 8.9 gemiddeld, een NPS van +64 en dat met een response rate van ca. 62%. Alle punten uit de evaluatie zijn terug te vinden in bijgevoegd pdf overzicht. Na 6 maanden is er een tweede survey uitgegaan en de cijfers waren toen nog beter. Deze tweede survey hebben we gedaan om te kunnen checken wat de daadwerkelijke impact van het event was. Het heeft pas impact als men het geleerde ook daadwerkelijk zelf in praktijk brengt. Dan kan je zeggen dat het niet alleen een inspirerend event was, maar dat er echt een gedragsverandering heeft plaatsgevonden. We vonden het mooi om te zien dat er voor de editie van 2020 veel van wat er tijdens EMEC19 voor het eerst is ingevoerd, weer werd toegepast door MPI Global. Op lokaal niveau heeft EMEC19 gezorgd dat MPI Nederland heeft kunnen groeien in het aantal leden (ca. 24%), verschillende nieuwe Strategische Partners, meer senioriteit in het bestuur en veel positieve exposure door EMEC19. 

 


 

World Press Freedom Conference (WPFC) 2020

Opdrachtgever:  UNESCO & Koninkrijk der Nederlanden - ministerie van Buitenlandse Zaken
Categorie: Congressen & Kennis Events
Bureau: WORLDFORUM The Hague
Fysiek of online event: Online Hybride
Jaar: 2020

Korte omschrijving:

UNESCO en het Koninkrijk der Nederlanden hebben op 9 en 10 december 2020 de World Press Freedom Conference (WPFC) georganiseerd. Dit jaar in een nieuwe en innovatieve vorm: een interactieve conferentie met een combinatie van digitale en fysieke elementen, interactieve sessies, keynote-speeches en talkshows. Alle sessies werden live gestreamd vanuit World Forum The Hague. Hierbij werd gebruik gemaakt van een online conferencing platform, dat op initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken speciaal voor deze conferentie is ontwikkeld.

World Press Freedom Conference 2020 was een gezamenlijke viering van de Wereldpersvrijheidsdag (3 mei) en de Internationale Dag ter Beëindiging van Straffeloosheid voor Misdaden tegen Journalisten (2 november). De conferentie was - als fysieke bijeenkomst met circa 2.000 internationale gasten - oorspronkelijk gepland op 22-24 april 2020. Vanwege de aanhoudende COVID-19 pandemie werd WPFC uitgesteld naar oktober 2020. Door de aanhoudende maatregelen moest de conferentie wederom worden verplaatst. Uiteindelijk is er gekozen is voor een digitale editie op 9 & 10 december.

Het thema van WPFC 2020 was 'Journalism without Fear or Favour', een uitdrukking van Adolph S. Ochs, oprichter van de New York Times. Naar zijn mening moeten we blijven opkomen voor vrije, veilige en onafhankelijke media en de journalistiek beschermen tegen nieuwe en bestaande vormen van ongewenste controle, druk en invloed. Nu de onafhankelijkheid, veiligheid en vrijheid van de media in zoveel landen onder vuur ligt, en de Covid-19-pandemie duidelijk maakt hoe belangrijk goed functionerende media zijn, is het relevanter dan ooit om op te komen voor persvrijheid.

Hoofddoelstelling:

Hoofddoel van de WPFC was te waarborgen dat journalisten vrij en onafhankelijk kunnen werken, nu en in de toekomst. Vier thema’s stonden centraal:

1. Redactionele onafhankelijkheid en media in dienst van de macht;

2. Diversiteit en inclusie in de media;

3. Onafhankelijke journalistiek en media in het digitale tijdperk;

4. Beëindiging van de straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten en verbetering van de veiligheid van journalisten.

Daarnaast stond centraal het digitaal samenbrengen van de professionele gemeenschap van journalisten, mediabedrijven, wetenschappers, academici, mensenrechtenverdedigers, leden van de rechterlijke macht (waaronder rechters, advocaten en aanklagers), beleidsmakers en NGO's. 

Effect & Impact:

Tijdens WPFC zijn er verschillende initiatieven gestart die bijdragen aan de bescherming van journalisten en persvrijheid.

Round Table of Ministers

Op uitnodiging van minister Stef Blok schoven wereldwijd ministers van Buitenlandse Zaken aan bij het ministerieel overleg: The Round Table of Ministers. Het was de eerste keer in de geschiedenis van WPFC, dat zoveel ministers aanwezig konden zijn bij een ministerieel overleg. Meer dan 50 landen hebben tijdens de conferentie beloofd journalisten beter te beschermen. Aanvallen op media zullen onafhankelijk worden onderzocht en vervolgd. Nederland heeft na het ministerieel overleg een bedrag van 7 miljoen euro geschonken voor een actieplan om persvrijheid en de veiligheid van journalisten wereldwijd te stimuleren. Speciale aandacht zal gaan naar de positie van vrouwelijke journalisten, toegang tot informatie en het beëindigen van straffeloosheid van misdaden tegen journalisten.

Shelter City Programme wordt uitgebreid

16 Nederlandse steden bieden tijdelijk onderdak voor mensen die zich in andere landen inzetten voor mensenrechten, om die reden worden bedreigd en daarom tijdelijk elders een veilig onderkomen zoeken. Hier kunnen ze een training volgen, bijvoorbeeld in beveiliging of lobbying. In de aankomende vijf jaar stelt Den Haag twee extra plaatsen beschikbaar voor onderdak aan journalisten die worden bedreigd.

‘Global Survey on Online Violence against Women Journalists’ gepubliceerd

Tijdens de conferentie werd er een speciale sessie gewijd aan de publicatie van een wereldwijd onderzoek van UNESCO. Dit onderzoek gaat over online geweld tegen vrouwelijke journalisten en effectieve maatregelen om het te bestrijden.

Legal Forum & Training

Dit jaar hebben UNESCO en Nederland ook een platform voor rechters, aanklagers, advocaten, juridische experts en instituties gelanceerd. Het doel van het platform is om praktische ervaringen te delen over hoe vrijheid van meningsuiting kan worden gestimuleerd en de veiligheid van journalisten kan worden bevorderd. Het ‘Forum of Legal Actors’ is een gezamenlijk initiatief van UNESCO, Free Press Unlimited en het Asser Institute for International and European Law. In 2021 en 2022 zal het Asser Institute trainingen verzorgen voor rechters en aanklagers. Dit wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Politie training

In 2021 zal UNESCO een aantal driedaagse trainingen verzorgen voor o.a. politieagenten en andere beveiligers, om de vrijheid van meningsuiting en journalisten te beschermen. Nederland heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. UNESCO heeft wereldwijd al meer dan 3.400 politieagenten en andere beveiligers getraind. 

Tip: lees ook deze artikelen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x