EvenementOrganiseren.nl

Bedrijfsfeest in eigen bedrijfspand?

Misschien heeft u er nog nooit over nagedacht en zegt de term Werkkostenregeling u ook niet zo veel, maar deze belastingregel heeft grote gevolgen voor het organiseren van bedrijfsfeesten en personeelsfeesten. Interne events met hoofdzakelijk fun vallen binnen deze regel en dan is de locatiekeus opeens heel belangrijk.

De keus van de locatie bepaalt namelijk of het evenement, het feest, wel of niet binnen de forfaitruimte van de werkkostenregeling valt. Een korte uitleg over de werkkostenregeling (WKR) in combinatie met bedrijfsfeesten, bedrijfsuitjes, teamuitjes en andere personeelsevenementen met een overwegend fun karakter:

 • Wat is de werkkostenregeling?
  De werkkostenregeling (WKR) is een nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van werkgever naar werknemer met als doel vermindering van administratieve lasten. Met de WKR is het mogelijk maximaal 1,2% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dit betreft de zogenaamde gerichte vrijstellingen. De gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Dit geldt ook voor zogenaamde nihilwaarderingen. De WKR vervangt de huidige regelingen en is met ingang van 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht van toepassing.
   
 • Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen
  Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Er zijn gerichte vrijstellingen voor onder meer studie- en opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en vakliteratuur. Ook nihilwaarderingen gaan niet ten kosten van de vrije ruimte. Alleen voorzieningen op de werkplek mogen op nihil gewaardeerd worden. Dit geldt onder meer voor arbovoorzieningen, ter beschikking gestelde werkkleding en mobiele telefoons.
   
 • Vrije ruimte
  Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer, indien deze wordt overschreden is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80% (over dit bedrag is de werkgever overigens geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens-afhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd). Bij een modaal inkomen (ongeveer € 34.500) bedraagt dit ongeveer € 400 per werknemer (dit bedrag is derhalve indicatief en kan afhankelijk van de totale fiscale loonsom naar boven of naar beneden afwijken). Aangezien niet per werknemer geadministreerd hoeft niet te worden kan alleen gerekend worden met de totale fiscale loonsom.
   
 • Vergoedingen en verstrekkingen
  Het betreft alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren (o.a. de bedrijfsfiets en bedrijfsfitness). Feestelijke evenementen voor medewerkers worden als beloning gezien en vallen daarmee dus ook onder de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje etc.). Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon of vrijgesteld loon zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten kosten van de vrije ruimte (zoals kleine attenties/geschenken).
   
 • Welke events vallen er niet onder de WKR?
  Evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoeleinde én een verplicht karakter vallen buiten de WKR. Evenals feestelijke evenementen vanuit een personeelsvereniging. Ook evenementen die ‘in huis’ (bedrijfspand/bedrijfsterrein) worden georganiseerd, vallen niet onder de regeling. Let op; de letterlijke definitie én interpretatie van deze uitzonderingen laat ruimte voor onduidelijkheid en discussie.
   
 • Neem bij twijfel altijd tijdig contact op met uw lokale belastinginspecteur
 • Meer weten? Dan is het dossier WKR en Events van EventBranche.nl een verstandige aanschaf

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x