EvenementOrganiseren.nl

Een borrel organiseren? Hoe zit het met alcohol op jouw evenement: wat mag wel, wat mag niet?

Wij weten natuurlijk niet 100% zeker wie wij voor ons hebben als lezer van EvenementOrganiseren.nl De kans is echter wel groot dat u tot de groep behoort die wel alcohol mag nuttigen. Toch zijn er vaak genoeg evenementen waarbij de doelgroep uit verschillende leeftijdscategorieën bestaat. Zoals het bedrijfsevenement op eigen locatie of bij de opening van het nieuwe bedrijfspand. De boetes voor het schenken van alcohol voor jongeren onder de 18 zijn niet mals dus zorg dat u voorbereid bent.

Heeft u al eens een event meegemaakt waarbij er geen wijntje bij de borrel geserveerd werd? Of een bedrijfsuitje zonder biertje bij de barbecue? In Nederland is het gebruikelijk dat er alcohol genuttigd wordt op zakelijke evenementen. De grens voor het drinken van alcohol is sinds 1 januari 2014 verhoogt naar 18.  Organiseert u zelf een evenement en wilt u op uw evenement alcohol schenken? Dan heeft u allereerst van de gemeente een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet (DHW) nodig. Met de ontheffing van de gemeente mag u uitsluitend zwak alcoholhoudende drank (bier/wijn) schenken op of aan het evenemententerrein.  De gemeente kan ook nog extra voorwaarden verbinden aan de ontheffing, controleer dit bij de gemeente waarin u uw evenement gaat organiseren. Wie is er verantwoordelijk  dat laatste geval verantwoordelijk als er alcohol geschonken wordt aan een minderjarige? 

Wie is verantwoordelijk? 
Het CCV beschrijft het als volgt: de wetten moeten tijdens een evenement worden gehandhaafd. De organisator is op basis van de evenementen- of exploitatievergunning verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement. Het toezicht op het evenemententerrein ligt dus primair bij de organisator. 
Wanneer er alcohol verstrekt wordt aan jongeren zonder dat ze hebben gecheckt of de koper de juiste leeftijd heeft, kunnen zij een boete krijgen. Ook de jongere die de drank krijgt is in overtreding en strafbaar. Deze boete bedraagt de eerste keer € 1360 voor een ondernemer met een bedrijf met minder dan 50 werknemers. Bij herhaling binnen twaalf maanden worden de boetes hoger. Per gemeente kunnen deze regelingen ook verschillen. Waar u ook rekening mee moet houden is dat er niet geschonken mag worden aan personen die al dronken zijn. Dat is niet altijd goed te monitoren dus zorg voor goed opgeleid personeel. 
 

Toezicht en handhaving 
De gemeentelijke toezichthouders (boa’s) en de politie zien erop toe dat de organisator de vergunningsvoorwaarden en bepalingen van de Drank- en Horecawet naleeft.
Lees ook: Kan ik een boete voor schenken aan jongeren onder 18 verhalen bij de overtreder? 

Vooral cateraars?
De verhoogde leeftijdsgrens heeft geen juridische consequenties voor organisatoren van besloten evenementen of evenementen waar zij niet zelf verantwoordelijk zijn voor de drankverkoop. In dit laatste geval zijn het vaak cateraars die de drankverkoop voor eigen rekening en risico nemen. Deze organisaties hebben doorgaans een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet (vrijstelling van verbod om alcohol te schenken). Zij zijn aansprakelijk voor eventuele overtredingen. Ondanks het feit dat ze niet aansprakelijk zijn, kunnen organisatoren van dergelijke evenementen een rol spelen in het preventieplan. Zo kan bij evenementen met een grote kans op overtreding van de DHW gekozen kunnen worden om de toegangsleeftijd te verhogen naar 18 jaar. Een minder ingrijpende maatregel is om met stempels of polsbandjes onderscheid maken tussen de leeftijdsgroepen. 
 

Weetje: Wanneer u van plan bent om alcohol te verwerken in voedsel, dan is de Drank en Horecawet niet van toepassing.


NIX18
Via NIX18 kunt u handige zaken downloaden die het makkelijker maken om de controle van leeftijd te controleren. Zoals de polsbandjes maar ook een posters, deurstickers, muntjes, etc. 
leeftijd alcohol evenementen


Hoeveelheid alcohol 
Voor de beeldvorming; EvenementOrganiseren.nl bracht eerder al in kaart dat men gemiddeld 3 drankjes drinkt per uur.  Volgens Jellinek drinken er 11,6 miljoen Nederlanders, waarvan 1.29 zware drinkers. Let op: volgens Jellinek is een vrouw een zware drinker als zij minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alchol op 1 dag drinkt. Dan drinken we toch al gauw teveel met zijn allen. Eerder schreven wij een artikel op EventBranche.nl over de volgende discussie: Is alcohol schenken op zakelijke evenementen nog wel van deze tijd?  Alcohol; het verslavende middel op uw evenement

Foto: Clickshots 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x