EvenementOrganiseren.nl

De belangrijkste onderdelen van een evenementenverzekering

De laatste tijd is het belang van evenementenverzekeringen fors toegenomen door o.a. extreem weer, bedrijfsongevallen en terrorisme. Maar wat betekent dit voor de verzekering van een evenement en waar moet je als organisator rekening mee houden? KLAP Evenementenverzekering geeft tips én de belangrijkste onderdelen van een evenementenverzekering.

De belangrijkste onderdelen van een evenementenverzekering en dus voor u als organisator van een evenement goed om bij stil te staan:

1. Onkosten
Deze rubriek is de basis van een evenementenverzekering en geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast. Er is bij deze basisdekking geen eigen risico van toepassing. Daarnaast zijn facultatief de volgende uitbreidingen mogelijk:

2. Extreem weer
U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beeindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

3. Aansprakelijkheid
Hiermee verzekert u op secundaire basis - aanvullende op een bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

4. Materiaal
Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

5. Ongevallen
Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement. Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen. Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

6. Non Appearance
De non-appearance verzekering dekt de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

7. Rechtsbijstand
Bij een evenement komt veel kijken. Niet alleen in de voorbereiding, maar ook tijdens en na het evenement kunnen allerlei geschillen ontstaan. Met (tijdelijke) werknemers, leveranciers, artiesten, maar ook met overheidsinstanties. Hierbij geldt dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Soms is het uw woord tegen dat van de wederpartij.

Tips:

  1. Een extreem weer dekking dient minimaal 10 dagen voor het event te worden afgesloten
  2. Sluit een verzekering af voor de vervangingswaarde van een product, niet voor de huurwaarde van bijvoorbeeld een tent.
  3. Voornamelijk bij festivals en publieksevenementen, maar ook bij zakelijke bijeenkomsten en congrestivals worden nog al eens vrijwilligers (of studenten) ingezet. Zorg dat je deze groep ook mee verzekerd voor ongevallen.
  4. Denk aan de ketenaansprakelijkheid: ook in het geval van schade of een ongeval bij een onderaannemer is de hoofdaannemer aansprakelijk.
  5. Werk met partijen die goed gecertificeerd en verzekerd zijn, dan zal een verzekeraar een lagere premie aanbieden.

    >> Een evenement verzekeren?
    >> 13 aandachtspunten voor een eventverzekering


Aanbod evenementenverzekering:
KLAP Evenementenverzekering is een complete evenementenverzekering, waarbij KLAP als makelaar in verzekeringen optreedt en dus polissen samenstelt met het aanbod en de onderdelen van diverse grote verzekeraars.
Centraal Beheer Achmea
'Naast uw reguliere bedrijfs risico’s en verzekeringen, kunnen wij u helpen met de risico’s rondom een evenement. Wij kunnen u hierin adviseren en de bijkomende risico's verzekeren. Denk hierbij aan onder andere extreem weer, aansprakelijkheid en ongevallen.'

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x