EvenementOrganiseren.nl

COVID-19 en een event organiseren: wat zijn algemene voorwaarden?

Tijdens COVID-19 heb je als opdrachtgever te maken met onzekere tijden. Zeker bij de organisatie van het evenement en de vrij lange periode die daar aan vooraf gaat moet je jouw zaken goed op orde hebben. Daarom kwamen er bij Evenement Organiseren ook veel vragen binnen over onder meer algemene voorwaarden. Wat zijn dat nou precies en waar moet je op letten.

Onze vaste juridische expert Jan de Wrede van Marxman Advocaten brengt licht in de duisternis:

Wat zijn algemene voorwaarden?

Bedingen die bedoeld zijn om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen: 

 • Wel intellectueel eigendomsrecht, wanneer te betalen, wie comuniceert en waar naar toe etc
 • Niet kernbedingen: prestatie gebonden (prijs, dienst en kwaliteit van die dienst).
 • Staan die kernbedingen wel in de algemene voorwaarden, dan is de andere partij daarna niet gebonden. Aangenomen wordt dan dat de overeenkomst niet bepaalbaar is en daarom niet bestaat .
   
 • TIP: Weet dus goed wat je wel en niet opneemt.

 

Wanneer gelden ze:

Als ze van toepassing zijn verklaard dat doe je middels opname in een overeenkomst of offerte, die getekend moet zijn

 • Het is niet afdoende om enkel de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in de algemene voorwaarden zelf.
 • Het moet dus van toepassing verklaard worden in een overeenkomst of offerte
 • Het alleen toezenden van de algemene voorwaarden, zonder daarnaar te verwijzen in de offerte of overeenkomst is niet afdoende
 • Zijn ze van toepassinge verklaard dan moet er ook nog overgegaan worden tot het ter hand stellen van de algemene voorwaarden
   
 • LET OP: Wanneer dit niet goed gebeurt kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden (uitzondering voor bedrijven met meer dan 50 werknemers, die kunnen daar geen beroep op doen)

Hoe ter hand stellen:

Organiseer je een event, dan ben je een dienstverlener met als voordeel dat je makkelijk de algemene voorwaarden ter hand stelt:

 • fysieke toezending (let op: lastig te bewijzen)
 • ter inzage leggen waar de dienst wordt verricht
 • publicatie op een medegedeeld webadres (directe link met download en opslag mogelijkheid van andere partij) ten tijden van tot standkoming overeenkomst
 • meezenden algemene voorwaarden met alle documenten.
   
 • Gebeurt dit via de elektronische weg:
  Voeg dan een apart pdf bestand toe, zo kun je laten zien dat algemene voorwaarden zijn meegestuurd. 

   
 • Tip: 

Neem in offerte / overeenkomst de belangrijkste artikelen in de algemene voorwaarden op. Extra vangent: aanpsrakelijkheid, intellectueel eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter. Dan kun je bij nietig verklaren algemene voorwaarden alsnog daarop terugvallen.

>> Binnenkort meer over overmacht en annuleringen

>> Advies nodig? Jan de Wrede Marxman Advocaten

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x