EvenementOrganiseren.nl

Terreurdreiging en events: wat is nodig, mogelijk en wenselijk?

Mari van Dorst is directeur Crowd Support, onderdeel van de Safety Group. Crowd Support is het toonaangevende evenementenbeveiligingsbedrijf en heeft enorm veel kennis en expertise in huis. Van Dorst wijst vooral op de balans van wat nodig is, wat mogelijk is en wat wenselijk is. Een balans die per evenement zal verschillen en na de aanslag in Utrecht wellicht anders zal zijn dan daarvoor. ‘100 procent veilig bestaat niet, maar in theorie is alles te beveiligen…’

Is er een analyse gemaakt, zijn daarmee bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen, noodplannen en goede verzekeringen vastgelegd, dan komt een organisator van een evenement altijd op een lastig kruispunt: wat moet je nou wel en niet doen en hoe houd je het ook nog een beetje leuk voor je gasten.
 


 • Kennisdossier Terreurdreiging en zakelijke evenementen bestellen?
  Stuur een mail naar elin@eventbranche.nl ovv Kennisdossier Terreur
  Vermeld daarbij uw NAW-gegevens en bedrijfsnaam. U ontvangt dan zsm het kennisdossier met vele tientallen tips en kennis over het beveiligen van uw zakelijke evenement.

   

Volgens Mari van Dorst van Crowd Support, bewaking en beveiliging van evenementen, gaat het allemaal om het zoeken van een balans. ‘De balans tussen van wat nodig, mogelijk en wenselijk is’. Deze drie-eenheid - die ik gemakshalve NWM noem - hangt met elkaar samen als cirkels die elkaar overlappen. Dit is ook direct mijn kernboodschap: ze overlappen elkaar en dus is het de taak van een organisator om met expertise en kennis van professionals tot de juiste balans te komen.

> N(odig)

De relevante aspecten van de risicoanalyse en dreigingsanalyse: dreiging van terrorisme is zeker niet iets dat alleen in de huidige tijd speelt, maar de aandacht ervoor is wel toegenomen. De media berichten steeds vaker over een 'signaal wat past binnen het huidige dreigingsbeeld'.

Need to know met betrekking tot de N is het afwegen van ernst en waarschijnlijkheid, maar ook het accepteren van bepaalde risico's. Dat laatste hangt sterk samen met de W. Het gaat om het afwegen van kosten en baten, niet overreageren. Wat nodig is, begint altijd bij een risicoanalyse.

Een risico analyse bij evenementen:

Basisprofielen:
1. Activiteitenprofiel: wat gaan we doen? Het maakt veel uit of het een dansevenement is of een event waar een haat imam komt spreken.

2. Locatieprofiel: waar vindt het plaats? Bereikbaarheid, toegankelijkheid, etc

3. Bezoekersprofiel: wie komen er? Bekend, onbekend, aangemeld, etc?

Sinds de laatste jaren zijn er 2 aan toegevoegd:

4. Het weerstandsprofiel: profiel van de veiligheidsorganisatie. Hoe meer weerstand, hoe moeilijker het wordt voor een terrorist en hoe minder groot de kans dat er iets gaat gebeuren.

5. Het dreigingsprofiel: ordeverstoring, Mexicaanse griep, maar zeker ook terreur. Dat profiel bestaat uit 3 onderdelen:

 • landelijk dreigingsniveau: 1 keer per kwartaal vastgesteld
 • ATB: Evenementen zitten net als petrochemie binnen de ATB: Alerteringssysteem Terrorismebestrijding / https://www.nctv.nl/organisatie/ct/atb/index.aspx
 • Signaal: concrete (bommelding in tunnel) en niet-concrete (codes in geheimtaal, zonder concrete boodschap) signalen. Het bepaalt welke handelingen nodig zijn.

Hierbij moet ook de vraag gesteld worden: hoe aantrekkelijk is een event voor terroristen. Dat kan met 5 subvragen in de wetenschap dat een terrorist voor het maximaal haalbare zal gaan op deze vijf vragen :

 1. Veel slachtoffers?
 2. Economische schade?
 3. Rampspoed?
 4. Aanslag op maatschappelijke waarden?
 5. Maatschappelijke onrust?

 

 • Niet overreageren:
  Niet ieder event hoeft zich voor te bereiden op terreur. 80% van de events heeft basismaatregelen. Maar een inspraakavond voor een AZC of Sensation met een signaal…Ja dan moet je opschalen, maar wat is er mogelijk?

 

> M(ogelijk)

Er is vaak meer mogelijk dan men denkt (maar niet altijd Nodig of Wenselijk). Dat kan zelfs heel ver gaan. Als het gaat om terreur dan gaat het met name om:

[1] inlichtingen - weten wat er speelt, overleg met experts, overheid, etc (open source intelligence)

[2] bewaken en beveiligen – weerstand, maatregelen

[3] gericht interveniëren - stoppen van kwaadwillenden, voorkomen (nieuwe) slachtoffers en hulp

Inlichtingen
Denk aan spotters, maar ook deepweb/darkweb. Belangrijk: zo vroeg mogelijk en blijven polsen.

Bewaken/veiligen
Doorzoek locatie op explosieven. Screenen, controleren, roadblocks, etc

Interveniëren
Grab-teams, bomexperts, hulpverlening, etc

Dat gaat samen met afwegingen rondom het communiceren over dreiging en de (voorbereiding op een) reactie op een aanslag - het redden van slachtoffers en het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Need to know is hierbij de keuze voor maatregelen en hoe de voorbereiding op terreur afwijkt van meer conventionele incidentscenario's. Dat vraagt om inzicht in maatregelen en in zogenoemde procesgerichte incidentbestrijding

 • En let op, want een terrorist verzint altijd weer iets nieuws. Ga procesgericht denken, want het maakt niet uit wie, wat, hoe of in welk scenario, maar waar het om gaat is: wat is mijn proces wat ik moet starten als er iets gebeurd. Dat zijn processen in plaats van scenariodenken. Er komt namelijk een scenario dat je niet vooraf kunt bedenken.

Security-awareness:
Al het personeel op een evenement moet een mate van security awareness hebben/ bij worden gebracht. En ook hier niet overdrijven of angstig maken, maar awareness is heel belangrijk.
Is er een totaal onaantrekkelijk profiel van jouw evenement, neem dan gewoon basismaatregelen. Als je extra maatregelen gaat nemen, zorg dan dat je het sentiment rondom jouw event/bedrijf in kaart hebt. Ga ik communiceren over de maatregelen? Weet daarbij dat de overheid niet alle informatie zal delen.

 

> W (enselijk)

Wat willen we kunnen voor als er iets misgaat? Hoeveel weerstand willen we kunnen bieden? Met deze vragen beslissen we wat wenselijk is voor het evenement. Wat vinden we met elkaar dat we moeten doen:

- hoe feestelijk moet het event zijn?
- hoe toegankelijk?
- hoe belangrijk vinden we dat het per sé doorgaat?
- betaalbaarheid?

Eenvoudig gezegd: beveiligen heeft een prijs en die is niet altijd wenselijk. Niet wenselijk qua kosten, maar ook qua impact op de uitstraling van het evenement en op de bezoekersbeleving. De invloed van beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van het karakter van het evenement en het beveiligingsniveau dat de bezoeker verwacht. Need to know is hoe afwegingen gemaakt moeten worden op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, continuïteit, zichtbaarheid en betaalbaarheid.

 • Er is ontzettend veel mogelijk, maar bespreek met elkaar de grens, de balans.

De crux zit hem in de balans tussen NMW. De verhouding tussen mogelijk en wenselijk is bijvoorbeeld betrekkelijk. Wanneer is iets bijvoorbeeld onbetaalbaar of wanneer is de impact te groot? Neem bijvoorbeeld de Nuclear Security Summit in 2014. Deskundigen schatten de kosten voor de beveiliging van dit evenement op maar liefst 200 miljoen euro. Er waren voortdurend gevechtsvliegtuigen in de lucht, de rijksweg A4 was dicht, er waren meer dan 13.000 agenten actief, er stond luchtafweergeschut, een landingsbaan ging weken dicht en grenscontroles kwamen tijdelijk terug.

Daarmee kom ik tot het antwoord op de hoofdvraag: is alles te beveiligen? In theorie is alles te beveiligen. De NSS is daar een voorbeeld van. Dergelijke maatregelen zijn echter onnodig, onhaalbaar en onwenselijk voor vrijwel alle evenementen die regelmatig plaatsvinden in Nederland. Onhaalbaar, omdat het vooral in financieel opzicht en qua impact het evenement de nek zou omdraaien. Wanneer het geld beschikbaar komt en de bezoekers begrip hebben voor de maatregelen, is het haalbaar. 

 • Note: er zijn vele honderden eventbeveiligingsbedrijven, maar slechts een handje vol kan echt adviseren, faciliteren, etc. Dus vraag door en zorg dat je met de juiste partij in zee gaat.

 

Tot slot de minimaal te nemen voorzorgsmaatregelen;
 • Minimaal is informatie gestuurd werken. Dat heeft alles te maken met dreigingsniveau: geen enkele dreiging? Wat is de waarschijnlijkheid en ernst?
 • Zorg voor intelligence aan de voorkant, breng het sentiment in kaart en neem basismaatregelen met een procesgericht plan, zodat je eventueel kunt anticiperen en deel dit met betrokken partijen.
 • Is er wel een signaal? Dan ga je ook signaalgestuurd te werk. Neem maatregelen 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x