EvenementOrganiseren.nl


Reset deze budgetlijst, of begin helemaal op nieuw.

Liever op papier, klik dan hier om de budgetlijst uit te printen.

 • Catering

  voor gasten en medewerkenden;

 • Huur permanente/tijdelijke locatie

  ook opbouw/afbouw;

 • Verwarming/koeling

  gas/olie/bij grote hallen/tenten, etc.;

 • Schoonmaak

  voor/tijdens/na afloop.

 • Meubilair

  huur/vervoer/plaatsen/schoonmaken;

 • Garderobe

  uitkoop/betaling van personeelskosten/p.p. prijs/betaling door gasten.

 • Parkeerkosten

  uitkoop/betaling van personeelskosten/per-auto-prijs/betaling door gasten;

 • Vervoer van personen/materialen/bagage

  materiaalkosten/personeelskosten/restauratieve verzorging/vergunningen;

 • Overnachtingskosten

  voor gasten en medewerkenden;

 • Amusement

  afdracht sociale lasten en werkgeverslasten/Buma Stemra/uitkoop;

 • VIP’s

  bewaking/speciaal vervoer/speciale restauratieve voorzieningen/cadeau/bloemen;

 • Sprekers/dagvoorzitter

  vergoeding/reisgeld/cadeau/bloemen;

 • Tolken

  reis- en verblijfskosten/cabines.

 • Bloem/groenversiering

  huur of koop/plaatsen/transport/op podium/op tafels/op buffetten/aanbiedboeketten.

 • Decoraties

  gehuurd of eenmalig speciaal vervaardigd.

 • Bewegwijzering

  zowel binnen als buiten.

 • Technische voorzieningen

  extra telefoon-, data- en faxlijnen/gewone- en krachtstroom/gas/water;

 • Speciale attributen

  sportmaterialen, marktkramen, etc..

 • Special effects

  laser/vuurwerk/rook/sneeuw, etc. inclusief bediening;

 • AV-middelen

  huur/vervoer/opbouw/assistentie/afbouw.

 • Foto/videoproducties

  materialen/nabestellingen/reiskosten/restauratieve voorziening/personeelskosten/scenariovervaardiging/acteurs/stemmen;

 • Professionele presentator/-trice

  gage/voorbespreking/repetitie/reiskosten/kledingkosten;

 • Hostesses

  gage/voorbespreking/training/reiskosten/kledingkosten/restauratieve voorzieningen;

 • Beveiliging

  materialen/personeelskosten/restauratieve voorzieningen.

 • Medische voorzieningen

  EHBO/ambulance/arts;

 • Website

  bouw/hosting/ontwerp/tekst/betalingsmodule;

 • Drukwerk/porti

  pre-press/press/handling;

 • Secretariële kosten

  kopiëren, etc..

 • Attenties

  ontwerp/inkoop/verpakking/verzending/uitreiking;

 • Promotiekosten

  media-activiteiten, etc.;

 • Verzekeringen

  materialen/personen/assurantiebelasting.

 • Vergunningen en fooien

  facultatief;

 • Organisatiekosten extern/intern

  extern: open of gesloten calculatie/intern: urenverantwoording;

 • Fiscus

  loonheffingen/winstbelastingen/omzetbelasting;

 • Post ‘onvoorzien’

  meestal 10% van het totaalbudget;

 • Totaal

x