EvenementOrganiseren.nl

Nieuwe wet persoonsgegevens: dit moet u weten voor uw evenement

Door Klap Verzekeringsmakelaar
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG (of GDPR) bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese wet dwingt u tot meer actie en maatregelen wanneer u gegevens over bezoekers, deelnemers, klanten, personeel of andere personen vastlegt. De AVG heeft dus directe gevolgen bij het organiseren van uw evenement.

Na 25 mei 2018 kan iedereen uw organisatie op de naleving van de Europese Privacy Verordening aanspreken. Indien u daarin faalt, dan riskeert u naast een claim tevens een maximale boete van EUR 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

 • Cyberrisico evenementenbranche

Cybercrime en verlies van privacygevoelige data vormen een reële dreiging voor bedrijven die met klant en/of bezoekers gegevens omgaan. De gevolgen kunnen dan ook een flinke impact hebben op uw bedrijfsvoering als evenementorganisatie, en op die van uw relaties. Vorig jaar bedroeg de landelijke schade door cybercrime 10 miljard euro. Maar niet alleen financieel zijn de gevolgen ingrijpend, denk bijvoorbeeld ook aan mogelijke reputatieschade.

 • Oorzaak en gevolg

Schadelijke of criminele aanvallen veroorzaken bijna de helft van alle inbreuken en vormt daarmee de grootste financiële schade. Het falen van het IT-systeem is verantwoordelijk voor een kwart van de inbreuken, maar ook nalatigheid is een grote factor: 27% van de inbreuken zijn te wijten aan de nalatigheid van medewerkers. Hieronder vallen ook gestolen en verloren (mobiele) toestellen en fouten gemaakt door derden.

 • Tips voor goede zorgplicht

Als professional in de evenementenbranche bent u verantwoordelijk voor de belangen van opdrachtgevers en richting derden. Doe dus ook alleen zaken met professionele toeleveranciers en partijen die met data van uw klanten omgaan en ga zorgvuldig om met uw klantgegevens.

 • Check of samenwerkende partijen goed zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en cyberrisico
 • Zorg voor een beveiligde verbinding bij het versturen van klantgegevens of inschrijfformulier
 • Vraag niet meer gegevens dan nodig
 • Leg goed uit waarom je de gegevens verzamelt
 • Bewaar de gegevens niet langer dan nodig
 • Vraag altijd toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief
 • Zorg voor een goede bewerkersovereenkomst bij gebruik van een extern inschrijfsysteem

 

 • Oplossing Klap Verzekeringsmakelaar

Het is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn. Er is veel mogelijk om uw data te beschermen. Maar als het toch misgaat, is het een veilig idee dat op alle gebieden gespecialiseerde hulp voor u klaarstaat. Klap Verzekeringsmakelaars levert haar klanten een totaaloplossing voor cyberrisico in de evenementenbranche. Hierin is preventie, security checks, een complete verzekeringsdekking opgenomen en ook herstelservice. Onze cyberrisicoverzekering biedt onder meer dekking voor:

 • Aansprakelijkheid: schadevergoeding en juridische bijstand bij verlies van persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie;
 • Crisismanagement: kosten (forensisch) onderzoek, PR, klant notificatiekosten, kredietbewaking, IT-diensten, cyberincident responsediensten;
 • Boetes: kosten voor onderzoek, juridische bijstand, bestuurlijke boetes;
 • Digitale media: schadevergoeding bij smaad en laster of plagiaat;
 • Cyber- / privacy afpersing: bijvoorbeeld door ransomware;
 • Hacking telefooncentrale: vergoeding van de belkosten;
 • Netwerkonderbreking: gederfde netto winst in verband met netwerkonderbreking
   
Meer weten?
Klap Verzekeringsmakelaar helpt u graag verder met maatwerk advies. Kijk op www.cyberrisicoverzekering.nl of neem contact op via:

Telefoon 020 – 795 79 94
WhatsApp 06 - 48 220 937
E-mail frontoffice@klap.com