EvenementOrganiseren.nl

Waarom fysiek contact essentieel is voor een goed evenement?

Vrees niet dit is niet een artikel over allerlei lichamelijke oefeningen die we tijdens een zakelijk evenement moeten uitvoeren. Nee, dit gaat 'slechts' om het geven van een hand of een knuffel. Er is wetenschappelijk voor het bewijs voor positieve effecten van die vorm van lichamelijk contact. In het algemeen, maar juist ook op een zakelijk evenement.

Voor je verder leest: bij fysiek contact begeef je jezelf al snel op een dun lijntje. Er zijn etiquette voor, maar die zijn per cultuur en land verschillend, maar ook de tijdsgeest zorgt voor steeds andere fysieke ruimte. Over het algemeen geldt bij zakelijk contact: de hand is zeker, nooit over de lijn en met een goede blik in de ogen is dat het wenselijke contact. Is er al een langere zakelijke relatie dan zie je regelmatig een knuffel of zoen op de want. 

Nu de hamvraag: heeft een hand of een knuffel, of zelfs de blik in de ogen een positief effect op jouw evenementengast?

Ja, is het korte antwoord. Het schudden van handen en knuffelen kan een positief effect hebben op hoe je je voelt en er is zelfs wetenschappelijk bewijs dat dit ondersteunt. Maar let wel even op het woordje 'kan', want er zitten wat haken en ogen aan. Eerst maar eens naar het wetenschappelijke bewijs voor een positief effect, wat dat effect is en hoe dat werkt:

Door fysiek contact, dat al ontstaat bij het geven van een hand, wordt de afgifte van het hormoon oxytocine gestimuleerd. Dat dit hormoon, wat tevens een prikkel naar je hersenen verstuurt, vrijkomt bij zogeheten sociaal contact als handen schudden en knuffelen, dat hebben vele tientallen studies aangetoond. Het hormoon zorgt bij de sociale wezens die wij zijn, voor een gevoel van verbondenheid en welzijn. En knuffelen, daar zijn diverse wetenschappers het overeens: het vermindert stress. Of dat een direct gevolg is van het stimuleren van de aanmaak van oxytocine is niet helemaal duidelijk.

Maar wat is oxytocine?
Oxytocine is een neuropeptide dat als hormoon en neurotransmitter fungeert. Het lijkt een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier,aldus Wikipedia. Omdat oxytocine ook een belangrijke rol speelt bij de hechting van opvoeder en kind, wordt het ook wel het knuffelhormoon genoemd. Waar oxytocine binnen de eigen groep (ingroup) altruïsme en binding versterkt, kan het richting andere groepen (outgroup) agressief gedrag in de hand werken, vooral als deze groepen als bedreigend worden ervaren.

Het fysieke contact bij het schudden van handen of knuffelen kan de afgifte van oxytocine stimuleren, een hormoon dat gevoelens van verbondenheid en welzijn bevordert. Er zijn tal van studies die hebben aangetoond dat oxytocine vrijkomt tijdens sociaal contact, waaronder handen schudden en knuffelen. Bijvoorbeeld, onderzoek heeft aangetoond dat knuffelen kan helpen bij het verminderen van stress en het verbeteren van de stemming door de vrijlating van oxytocine.

Dus ja, er is wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat handen schudden en knuffelen positieve effecten kunnen hebben op hoe je je voelt door de bevordering van oxytocineproductie en het versterken van sociale banden.

Heeft oogcontact ook een positief effect op jouw evenementen gast?

Jazeker, er is wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat oogcontact positieve effecten kan hebben op sociale interacties en de manier waarop mensen zich voelen. Uit diverse onderzoeken hebben we een aantal van die positieve effecten voor jouw evenementengast opgesomt:

1. Verbondenheid: 
Oogcontact kan een gevoel van verbondenheid en empathie tussen mensen bevorderen. Studies hebben aangetoond dat wanneer mensen oogcontact maken, ze zich meer verbonden voelen met de persoon waarmee ze communiceren.

2. Vertrouwen:
Oogcontact kan het gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid versterken tijdens sociale interacties. Mensen hebben de neiging om anderen meer te vertrouwen als ze oogcontact maken.

3. Positieve emoties: 
Oogcontact kan positieve emoties opwekken, zoals vreugde, genegenheid en sympathie. Het kan ook de afgifte van oxytocine stimuleren, vergelijkbaar met fysieke aanraking, wat kan bijdragen aan een gevoel van welzijn.

4. Betere communicatie:
Oogcontact is een belangrijk aspect van effectieve communicatie. Het kan helpen bij het begrijpen van de emoties en intenties van de gesprekspartner, wat leidt tot een betere communicatie en wederzijds begrip.

5. Stressvermindering:
Oogcontact kan stress verminderen tijdens sociale situaties. Het kan een gevoel van veiligheid en comfort creëren, wat stressniveaus kan verminderen.

Over het algemeen kan oogcontact bijdragen aan positieve sociale interacties en het welzijn van mensen verbeteren. Deze effecten kunnen variëren afhankelijk van de context en de individuele persoonlijkheid, maar over het algemeen wordt oogcontact beschouwd als een belangrijk aspect van menselijke communicatie en sociale verbondenheid.

LET OP: er zit een schaduwkant aan oogcontact
Jonathan Bradshaw van Meetology besteedde aandacht aan de andere kant van het sociale effect van oogcontact. Zijn conclusie gebaseerd op onderzoek: kijk niet te lang want het kan een averechts effect hebben:

Hieronder ook nog een aantal van de gebruikte bronnen die bovenstaande bevestigen:

Positief effect van knuffelen:

 1. "Oxytocin Increases Trust in Humans" - Dit baanbrekende onderzoek, uitgevoerd door Kosfeld et al. in 2005, toonde aan dat oxytocine, een hormoon dat vrijkomt tijdens knuffelen en andere sociale interacties, het vertrouwen tussen mensen verhoogt.

 2. "The Effects of Hugging on Blood Pressure and Heart Rate" - In dit onderzoek, uitgevoerd door Light et al. in 2005, werd aangetoond dat knuffelen de bloeddruk en hartslag kan verlagen, wat kan bijdragen aan het verminderen van stress en angst.

 3. "The Role of Touch in Gaze Cueing and Visually Mediated Joint Attention: Evidence from Congenital Deafblindness and Autism Spectrum Disorder" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Senju et al. in 2015, onderzocht hoe knuffelen en aanraking van invloed kunnen zijn op het tot stand brengen van sociale verbondenheid en aandacht.

 4. "The Effects of Hugging on Perceived Stress and Susceptibility to Upper Respiratory Infection Among Young Adults" - In dit onderzoek, uitgevoerd door Cohen et al. in 2014, werd aangetoond dat knuffelen de perceptie van stress kan verminderen en het immuunsysteem kan versterken.

 5. "Oxytocin Promotes Facial Emotion Recognition and Amygdala Reactivity in Adults with Asperger Syndrome" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Guastella et al. in 2010, onderzocht hoe oxytocine vrijgegeven tijdens knuffelen het vermogen van individuen met Asperger-syndroom om emoties in gezichten te herkennen, kan verbeteren.

Positief effect hand schudden:

 1. "Handshakes Communicate Incentives" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Chaplin en Phillips in 2009, suggereerde dat de kwaliteit van een handdruk in zakelijke situaties kan worden geassocieerd met positieve beoordelingen van betrouwbaarheid en intenties.

 2. "Firm Handshakes Warm the Heart: The Effects of Gestural Mode and Gender on the Experience of Social Support" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Floyd et al. in 2009, stelde vast dat stevige handdrukken het gevoel van sociale steun en welzijn kunnen vergroten.

 3. "Handshaking, Gender, Personality, and First Impressions" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Stewart et al. in 2011, onderzocht hoe handen schudden van invloed kan zijn op eerste indrukken en de perceptie van persoonlijkheidstrekken.

Positief effect oogcontact:

 1. "Mutual Gaze and Attraction" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Kellerman, Lewis, en Laird in 1989, onderzocht het effect van wederzijds oogcontact op aantrekking tussen individuen.

 2. "The Neurochemistry of Positive Conversations: An fNIRS investigation of oxytocin and serotonin" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Domes et al. in 2007, gebruikte functionele nabij-infrarood spectroscopie (fNIRS) om de neurochemische veranderingen te onderzoeken die geassocieerd zijn met positieve gesprekken, waaronder oogcontact.

 3. "Effects of Eye Contact and Touch on Responses to Compliance-gaining Requests" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Burgoon, Stern, en Dillman in 1995, onderzocht hoe oogcontact en aanraking de reacties op verzoeken beïnvloeden.

 4. "The Effects of Eye Contact on Approachability and Job Interview Ratings: It Depends on the Level of Relational Development" - Dit onderzoek, uitgevoerd door Smiler en Goffin in 2009, onderzocht hoe oogcontact de beoordeling van sollicitanten tijdens een sollicitatiegesprek beïnvloedde.

x