EvenementOrganiseren.nl

Nieuwe privacywet: wie mag ik wel of niet mailen voor mijn evenement?

Eind mei werd in heel Europa de GDPR van kracht, in Nederland ook wel de AVG genoemd: Algemene Verordening Gegevensbescherming. En ja, die heeft best grote invloed op het organiseren van uw evenement. Mag ik bijvoorbeeld wel of niet aan direct marketing doen? Mag ik klanten mailen, sms-en of appen?

Mag ik bestaande klanten direct marketing sturen?

  • Antwoord: JA

Uitleg: Bestaande klanten mogen benaderd worden via digitale direct marketing met aanbiedingen of aankondigingen van andere vergelijkbare producten of diensten. Toestemming is niet nodig onder uw bestaande clientele, maar zorg wel voor een makkelijke en gratis afmeldmogelijkheid. Doe dat bij elk bericht dat u stuurt.

Bestaande klant
Iemand is een bestaande klant als deze persoon een product of dienst van u heeft gekocht. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst, waarin u verplicht bent of was om iets te leveren en de klant om daarvoor te betalen.
Geen bestaande klant
Let op: u mag iemand niet tot uw bestaande klanten rekenen als diegene (nog) niets heeft gekocht, maar zich alleen maar heeft aangemeld voor uw nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld, meegedaan heeft aan een prijsvraag of spel of een gebruikersaccount heeft aangemaakt.

 

Mag ik potentiële klanten een direct mailing sturen?

  • Antwoord: Nee

Uitleg: Is iemand nog geen bestaande klant van u? En wilt u deze persoon mailen, sms-en of appen met aanbiedingen? Dan moet u diegene hiervoor eerst toestemming vragen.


Waar moet toestemming voor direct marketing per e-mail, sms of app aan voldoen onder de AVG?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet toestemming ‘vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’ zijn.

Vrij
Iemand moet vrij zijn om toestemming te geven, maar ook om deze te weigeren of in te trekken. Weigert iemand toestemming te geven? Dan mag dat er bijvoorbeeld niet voor zorgen dat u deze persoon een dienst weigert.

Specifiek
Dit betekent dat er geen twijfel over mag bestaan voor welk specifiek gebruik van de gegevens iemand toestemming heeft gegeven. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke gegevens u voor direct marketing wilt gebruiken.

Geïnformeerd
U moet mensen, voordat zij toestemming geven, duidelijk informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit moet u in begrijpelijke taal doen, zodat mensen ook echt weten waarvoor zij toestemming geven. U zult dus heel open en transparant veel informatie moeten geven, op een overzichtelijke manier.

Let op: vraagt u toestemming tegelijk met het verzoek om een overeenkomst te accepteren? Dan mag u de toestemming niet ‘verstoppen’ als onderdeel van het contract. U moet het deel dat over direct marketing gaat duidelijk en apart vermelden.

Ondubbelzinnig
Er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet in elk geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is verleend. U mag niet uit gaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes is dus niet toegestaan.

 

>> De collega's van EventBranche.nl zijn bezig een dossier op te bouwen: AVG en evenementenBRON: Autoriteitpersoonsgegevens.nl waar u nog veel meer informatie kunt vinden