EvenementOrganiseren.nl

Nieuw evenementenconcept voor de zakelijke markt: “CONNECTIVAL”

Door @Noes Eventmanagement & Conceptontwikkeling
@Noes Eventmanagement & Conceptontwikkeling start dit jaar met het organiseren van een nieuw evenementenconcept waarbij verbinding centraal staat.

Wat is een “Connectival”?
Een “Connectival” is een start, tussen of eindevenement van een communicatietraject waarbij het doel is om doelgroepen op persoonlijk en zakelijk vlak met elkaar te verbinden, de relaties te versterken en hierdoor verandering te creëren in het gedrag van uw doelgroep. Tijdens dit evenement worden verschillende ruimten binnen of buiten gecreëerd met activiteiten en onderdelen die allemaal verbonden staan met elkaar en uw de doelstelling van het evenement. Alle input dat wordt verzameld tijdens deze activiteiten en onderdelen versterkt de volledige verbinding van uw doelgroep.

Bij het verzorgen van een “Connectival” staan 3 punten centraal, namelijk: verbinding, versterking & verandering.

Verbinding
Bij het verbinden van uw doelgroepen kunt u bijvoorbeeld denken aan het verbinden van interne medewerkers met elkaar, met uw organisatie of met uw opdrachtgevers. Het verbinden van externe relaties met uw medewerkers, met nieuwe relaties of leveranciers. Het verbinden van consumenten met uw product of dienst, etc.

Versterking
Door de goede verbinding te maken en de doelgroep te betrekken bij uw organisatie versterkt u hierdoor de relatie intern & extern. Het veranderd de gedachte, het gevoel, de kennis, het begrip en het verhoogt de gunfactor van uw organisatie.
 

Verandering
Bij de juiste verbinding waarbij de relatie wordt versterkt en betrokkenheid wordt vergroot, veranderd het gedrag van uw doelgroep. Uw doelgroep koopt eerder een product bij u dan bij uw concurrentie, maakt vaker gebruik van uw diensten, blijft langer bij uw organisatie werken, wil graag een duurzame relatie opbouwen en verlengt de samenwerking met u.

Waarom Connectival?
“Connectival” is ontwikkelt vanuit de behoefte van de zakelijke markt om de betrokkenheid van de diverse doelgroepen te verhogen. De laatste jaren is in de evenementenbranche sterk naar voren gekomen dat het verbinden van de gewenste doelgroep aan de organisatie steeds een grotere rol speelt bij het verzorgen van evenementen. Het is dus belangrijk om te weten wat er speelt bij de doelgroep en in te spelen op de behoeften van deze doelgroep. Met een “Connectival” verbindt u de doelgroep op verschillende manieren aan de organisatie en verzamelt u meer input waar u weer mee aan de slag kan om deze verbinding te versterken.

“Connectival Op Maat”
U kunt een “Connectival” inzetten op welke manier u wilt. Het kan een eenmalig evenement zijn waarbij u diverse verbindingsonderdelen op de dag zelf laat verzorgen. Maar het beste is natuurlijk om een “Connectival” te verzorgen waar al diverse trajecten aan vooraf zijn gegaan, waardoor het resultaat sneller meetbaar wordt.
 

Wilt u graag weten wat voor “Connectival” wij voor u kunnen verzorgen? Dan gaan wij graag met u in gesprek over uw huidige en gewenste situatie, uw huidige en gewenste doelgroep en uw SMART doelstelling. Op basis van het gesprek maken wij graag een concept voor een “CONNECTIVAL OP MAAT”!

Meer informatie over het concept “Connectival” en wat @Noes voor u kan betekenen, kunt u de vinden op de Connectival-pagina van @Noes: www.connectival.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x