EvenementOrganiseren.nl

Mogen online evenementen nog wel doorgaan?

Veel van jullie hebben besloten om rond de laatste dagen van het jaar een online event te organiseren voor medewerkers en/of relaties. Maar met de hardere lockdown en de verlenging...mag een online event dan nog wel doorgaan? Daar zijn immers ook professionals voor nodig. Het antwoord is ja, maar onder voorwaarden. Welke dat zijn?

Over de voorwaarden om online evenementen op te nemen, meldt Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) het volgende:

Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 konden deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet en nu bij de verlenging tot en met 9 februari geldt die uitzondering nog altijd, maar dan wel met nogmaals het nadrukkelijk benoemde advies: werk thuis.

 • Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.
   
 • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. De laatste versie van het protocol vindt u HIER: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html
   
 • Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m 9 februari 2021).
   
 • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
   
 • Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
   
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes. Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes
   
 • Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.


De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie komt ook nog met aanvullende adviezen om voor nog meer zekerheid en veiligheid te gaan:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

 • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
 • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
 • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).


Opnamelocaties 

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
 • Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x