EvenementOrganiseren.nl

Meet het rendement, de eerste stappen op weg naar de ROI van uw evenement

Waar eerder het succes van het evenement nog gemeten werd door het aantal bezoekers te tellen en te kijken naar de productie. In de huidige tijdsgeest is er een nieuwe focus op de meetbare impact van live events. Bij rendement maken we onderscheid tussen meetbaar en niet-meetbaar rendement. In een evaluatieverslag horen beide onderdelen benoemd te worden.

Laten we eens stap voor stap beginnen. Zodat we samen langzaam maar zeker tot meetmodellen voor gedragsveranderingen kunnen komen. Het laaghangende fruit eerst, want de tijd dat een evenement georganiseerd werd om het organiseren van een evenement is echt verleden tijd. En ja wij zijn ons er zeer van bewust dat bij velen dit nog altijd gebeurt, daarom eerst maar eens stap 1 en de eenvoudig te meten winst uit uw evenemententraject:

Concreet is de wiskundige formule voor ROI:

ROI = (gecreëerde waarde - gemaakte kosten) / (gemaakte kosten / 100)


Meetbare variabelen

Wat zou je echt hard kunnen maken na afloop van een evenement? Als u nog geen stappen gezet heeft in doelstelling denken of het meetbaar maken van de impact en het effect van uw evenement, begin dan gewoon eens en maak het bij uw eerste stap niet te moeilijk, denk bijvoorbeeld aan:

- aantal gasten
- no-show
- aantal afmeldingen (ook afmeldingen tonen betrokkenheid)
- aantal gasten uit nieuwe doelgroep (prospects bijvoorbeeld)
- aantal nieuwe visitekaartjes
- aantal nieuwe volgers op Twitter of andere sociale media
- de engagement op sociale media
- bereik in de pers en via sociale media
- aantal verkochte producten tijdens en direct na afloop
- Net Promotor Score (NPS): Deze indicator meet het enthousiasme van de deelnemers door middel van 1 specifieke vraag: “Hoe groot is de kans dat je dit event zult aanbevelen bij een vriend of collega?"  Dit is de vraag om klantloyaliteit in kaart te brengen. 
 

Rendement meten heeft alles te maken met vooraf weten wat je meet. Als je het aantal nieuwe visitekaartjes gebruikt als indicator; zorg dan dat iedereen visitekaartjes vraagt en uitdeelt en zorg voor één verzamelpunt. 

Ben je geïnteresseerd in het uitgebreid en professioneel meten van het rendement van je evenement? Het Event ROI Institute is hierin gespecialiseerd, in onderstaande video ligt dr. Elling Hamso de Event ROI Methodology toe.

Niet meetbare variabelen

Onder niet-meetbare resultaten versta je zaken zoals bijvoorbeeld:

- goodwill bij je medewerkers
- verkoop van een product jaren later
- gevoel van verbondenheid
- trots
- nieuwe energie in het organisatieteam
- beter en directer contact met je doelgroep|

Deze zachte resultaten zijn meetbaar, maar voor een incidenteel evenement wordt dat meestal niet gedaan. Het is wel zinnig om deze resultaten te benoemen in uw verslaglegging van het evenement!