EvenementOrganiseren.nl

Garantiefonds ook voor zakelijke events maar met voorwaarden

Het nieuws werd met gejuich ontvangen: het Garantiefonds voor Evenementen is per 1 juli beschikbaar. De overheid stelt 385 miljoen euro beschikbaar om organisatoren de kans te geven met voorbereidingen en de organisatie te beginnen. In principe geldt het fonds voor alle soorten events, dus denk ook aan congressen of beurzen, maar dan wel met een haak en een oog.

'Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan', aldus de uiteenzetting op Rijksoverheid.nl. 'De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.' 

LET OP:
Geldt dit ook voor zakelijke evenementen? Riemer Rijpkema (CLC VECTA en Eventplatform) reageerde meteen: 'Wij moeten de officiele brief nog krijgen, maar het gaat hier om evenementen in de breedste zin van het woord. Dus ook voor zakelijke evenementen, congressen, beurzen, mitse deze minimaal de voorgaande 2 edities verzekerd waren. EventBranche.nl spreekt begin volgende week verder met Eventplatform voor gedetailleerde opheldering. Dan zal het platform de officiele lezing van de overheid in haar bezit hebben.'
LET OP 2: 
Wellicht de belangrijkste voorwaarde: Alleen evenementen die na 1 juli plaatsvinden (en uiterlijk 31 december 2021) en kunnen aantonen dat ze in eerdere edities verzekerd waren tegen annulering, kunnen vanaf 1 mei hun evenement aanmelden en krijgen dan binnen 4 weken te horen of ze bij een overheidsverbod op basis van COVID-19, aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Riemer Rijpkema liet weten dat het hier om minimaal 2 voorgaande verzekerde edities gaat.

De belangrijkste vragen

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. De overheid biedt zo meer perspectief voor de evenementensector en voor de samenleving.

Wat houdt de subsidieregeling evenementen in?

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis dekten organisatoren het pandemierisico af door een annuleringsverzekering af te sluiten. Sinds corona hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

De regeling wordt waarschijnlijk half april gepubliceerd. Eerst moet ‘Brussel’ de regeling nog goedkeuren. Het loket voor het indienen van aanvragen gaat naar verwachting 1 mei open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

RVO neemt binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of een organisator wel of niet onder de regeling valt (en nog niet over uitbetaling).

Ik heb een aanvraag ingediend. Kan ik al beginnen met de voorbereidingen van het evenement?

Het besluit van RVO over de aanvraag biedt pas echt zekerheid of u als organisator onder de regeling valt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dit zijn ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt, de datum van de aankondiging van deze regeling.

Wie bepaalt dat een evenement moet worden geannuleerd?

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort op de datum van een evenement wordt aangekondigd. U als organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?

  • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen na een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland.
  • De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
  • Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.
  • Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Welke kosten worden precies gedekt met deze regeling?

Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Is deze subsidie een lening of een gift?

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en u als organisator annuleert als gevolg daarvan het evenement, dan kan u maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

Als u subsidie vraagt voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt u voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

>> Lees meer over het Garantiefonds Evenementen 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x