EvenementOrganiseren.nl

Crowd control - belangrijker dan ooit te voren

Crowd Control, het was lange tijd een term die we vooral bij grote festivals hoorden. Maar nu Covid-19 ook de evenementenwereld op zijn kop heeft gezet, is Crowd Control belangrijker dan ooit te voren. Ook op zakelijke evenementen, beurzen, congressen en andere bijeenkomsten. Protocol, tips en aanbod.

In het online magazine dat EventBranche.nl  publiceerde staan, naast de uitwerking van het protocol Zakelijke Bijeenkomsten op het gebied van Crowd Control, ook 11 aanbieders die jouw evenement kunnen verbeteren, op weg naar een prettig, veilig en goed georganiseerd event.
 

De basis van alle Crowd Control sinds Corona:  Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand

 • Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn gehanteerd het totaal aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) per m2:

o Voor beurzen en corporate events 1 persoon per 10m2

o Voor congressen en vergaderingen 1 persoon per 5m2 waarbij voor de definitieve capaciteitsbepaling per bijeenkomst aanvullend rekening wordt gehouden met de indeling en inrichting van locatie / zaal / beursvloer

 • Het is alleen mogelijk een bijeenkomst te bezoeken met een (online) reservering
 • Bij de reservering maakt de bezoeker, indien van toepassing, de keuze voor een tijdvak
 • Het aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgesteld totaal aantal aanwezigen per m2
 • Elke reservering kent een begin- en eindtijd


Registratie en informatie voorafgaand aan het event

 • Het is alleen mogelijk een bijeenkomst te bezoeken met een (online) reservering
 • Als bijlage bij de uitnodiging worden de Richtlijnen voor het veilig bezoeken van bijeenkomsten gevoegd
 • Bij de reservering maakt de bezoeker, indien van toepassing, de keuze voor een tijdvak
 • Het aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgesteld totaal aantal aanwezigen per m²
 • Elke reservering kent een begin- en eindtijd
 • Na registratie ontvangt de bezoeker een ticket of registratiebevestiging met

- het gekozen timeslot
- informatie over de geldende protocollen en richtlijnen
- logistieke informatie; route, parkeren, welke entree

 • De bezoeker ontvangt kort voor de bijeenkomst, en opnieuw op de dag van de bijeenkomst, een bericht met opnieuw bovenstaande informatie
 • Bezoekers worden duidelijk gewezen op het feit dat ze alléén op het aangegeven timeslot kunnen deelnemen

 

Registratie en informatie op locatie
 
 • Bezoekers melden zich aan bij daarvoor bestemde registratie-units en/of balies
 • Deze registratie-units en/of balies staan zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en bezoekers wordt gewaarborgd 
 • Door middel van signing / looppaden worden bezoekers vanaf de entree naar de registratiebalie gewezen
 • Door middel van signing worden bezoekers in geval van een eventuele wachtrij gewezen op het houden van voldoende afstand
 • Bij registratie wordt gewezen op de aanwezigheid van de coronaverantwoordelijke(n) en hoe deze te herkennen zijn
 • Voor de start van het programma wordt nogmaals duidelijk gewezen op de richtlijnen voor veilige deelname
 • Overige mededelingen worden gedaan die van belang zijn voor de veiligheid van de bezoekers

Bekijk het online magazine voor het volledige aanbod: 

 

  

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x