EvenementOrganiseren.nl

Corona en evenementen: dit zegt de tijdelijke wet

Naast de uiteenzetting van wat er wel en niet mag, heeft EvenementOrganiseren.nl ook het complete evenementen-hoofdstuk uit de tijdelijke wet die is ingevoerd rondom de COVID-19 uitbraak. Hieronder vind je dit hoofdstuk:

In de wettenbank van Overheid.nl vinden onder hoofdstuk 5 van de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19 de kurkdroge uiteenzetting van de maatregelen rondom evenement. Toch vind je hier ook heel praktische informatie, bijvoorbeeld antwoord op de vraag: welke gegevens moet je verzamelen van jouw bezoeker en wat wordt er van jou als organisator verlangd:

 •  
 • 1Een evenement wordt slechts georganiseerd, indien de organisator er zorg voor draagt dat:

  • a.bij aankomst van de deelnemers een gezondheidscheck wordt uitgevoerd;

  • b.de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:

   • 1°.volledige naam;

   • 2°.datum en tijdstip van aankomst;

   • 3°.e-mailadres; en

   • 4°.telefoonnummer;

  • c.toestemming gevraagd wordt voor de verwerking en overdracht van de onder b bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.

  • d.de onder b genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door ander publiek;

  • e.de onder b genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, veertien dagen worden bewaard en daarna worden vernietigd;

  • f.hygiënemaatregelen worden getroffen;

  • g.stromen van publiek gescheiden worden;

  • h.de daar aanwezige personen de bij of krachtens artikel 58f van de wet gestelde regels in acht kunnen nemen;

  • i.deelnemers geplaceerd worden door het toewijzen van een vaste zitplaats.

 • 2Het eerste lid, onder a tot en met e en i, geldt niet voor uitvaarten en warenmarkten.

 • 3Het eerste lid, onder a tot en met e en i, gelden niet voor evenementen in doorstroomlocaties, mits ten hoogste één deelnemer per 5 m² voor publiek toegankelijke oppervlakte wordt toegelaten.

Artikel 5.2. Toegangsbewijzen bij evenementen

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1Artikel 5.1, eerste lid, onder g tot en met i, en derde lid, geldt niet voor evenementen die overeenkomstig artikel 5.1, eerste lid, onder a tot en met f, worden georganiseerd, indien, met inachtneming van artikel 6.30, het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie, alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs en het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement.

 • 2In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

 • 3Het eerste lid is niet van toepassing op evenementen waar uitsluitend of vrijwel uitsluitend personen tot en met twaalf jaar toegelaten worden.

 • 4Een organisator laat op dezelfde dag niet zowel deelnemers toe met toepassing van het eerste lid als zonder toepassing van het eerste lid.

 • 5Een evenement als bedoeld in het eerste lid, waar er een verschil is tussen de aanvangsdatum en de einddatum van de verblijfduur van het publiek op het terrein van het evenement, wordt slechts georganiseerd indien de organisator er zorg voor draagt dat het evenement ten hoogste vierentwintig uur duurt en tot en met 31 augustus 2021 alleen deelnemers worden toegelaten tot maximaal twee derde van de reguliere capaciteit van de locatie en placering plaatsvindt door het toewijzen van een vaste zitplaats.

 • 6In afwijking van het eerste lid geldt tot en met 31 augustus 2021 dat artikel 5.1, eerste lid, onder g en h, en derde lid, niet geldt voor evenementen die overeenkomstig artikel 5.1, eerste lid, onder a tot en met f en i, worden georganiseerd, indien, met inachtneming van artikel 6.30:

  • a.het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie;

  • b.niet meer deelnemers worden toegelaten dan:

   • 1°.twee derde van de reguliere capaciteit van de binnenlocatie;

   • 2°.zevenhonderdvijftig personen in buitenlocaties of, indien dit een hoger aantal deelnemers is, alleen deelnemers worden toegelaten tot maximaal twee derde van de reguliere capaciteit van de buitenlocatie;

  • c.gewerkt wordt met toegangskaarten die voor toelating worden verstrekt;

  • d.alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs en het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement.

 • 7In afwijking van het eerste lid geldt tot en met 31 augustus 2021 dat artikel 5.1, eerste lid, onder g tot en met i, en derde lid, niet geldt voor evenementen die overeenkomstig artikel 5.1, eerste lid, onder a tot en met f, worden georganiseerd, indien, met inachtneming van artikel 6.30:

  • a.het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie in de buitenlucht;

  • b.gewerkt wordt met toegangskaarten die voor toelating worden verstrekt;

  • c.niet meer dan zevenhonderdvijftig deelnemers worden toegelaten;

  • d.alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs en het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x